Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551133 | Lọc dầu động cơ Mitsubishi (37540-11100)

P551133 | Lọc dầu động cơ Mitsubishi (37540-11100)
Dùng cho máy phát điện Mitsubishi (3754011100)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108 mm (4.25 inch)
Thread Size    1 1/2-12
Length    262 mm (10.31 inch)
Gasket OD    99 mm (3.90 inch)
Gasket ID    90 mm (3.54 inch)

P551133 | Lọc dầu động cơ Mitsubishi (37540-11100)
Dùng cho máy phát điện Mitsubishi (3754011100)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108 mm (4.25 inch)
Thread Size    1 1/2-12
Length    262 mm (10.31 inch)
Gasket OD    99 mm (3.90 inch)
Gasket ID    90 mm (3.54 inch)

Lọc dầu nhớt Donaldson P551133 dùng thay thế:
3754011100 MITSUBISHI 57174 WIX LF17582 FLEETGUARD P551133 DONALDSON SO6208 HIFI SP4291 SF


DONALDSON VIỆT NAM