Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551088 | Lọc dầu động cơ Donaldson

P551088 | Lọc dầu động cơ Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ CZ, Hàng có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 120 MM (4.72 Inches)
Inner Diameter: 53 MM (2.09 Inches)
Length: 177 MM (6.97 Inches)
Gasket OD: 81 MM (3.19 Inches)
Efficiency 99%: 39 MICRON

P551088 | Lọc dầu động cơ Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ CZ, Hàng có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 120 MM (4.72 Inches)
Inner Diameter: 53 MM (2.09 Inches)
Length: 177 MM (6.97 Inches)
Gasket OD: 81 MM (3.19 Inches)
Efficiency 99%: 39 MICRON


DONALDSON VIỆT NAM