Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551066 | Lọc nhiên liệu Doosan DX140 (K1006530)

P551066 | Lọc nhiên liệu Doosan DX140 (K1006530)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Thay thế:
Doosan K1006530 (K1006520)
Sakura SFC-7903-30

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    107.3 mm
Thread Size    1-14 UN
Length    173.1 mm 
Gasket OD    88.4 mm
Gasket ID    80.4 mm

P551066 | Lọc nhiên liệu Doosan DX140 (K1006530)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Thay thế:
Doosan K1006530 (K1006520)
Sakura SFC-7903-30

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    107.3 mm (4.22 inch)
Thread Size    1-14 UN
Length    173.1 mm (6.81 inch)
Gasket OD    88.4 mm (3.48 inch)
Gasket ID    80.4 mm (3.17 inch)
Efficiency 99%    10 micron

 


DONALDSON VIỆT NAM