Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551054 | Lọc dầu thuỷ lực Komatsu (07063-01054)

P551054 | Lọc dầu thuỷ lực Komatsu (07063-01054)
Dùng cho máy xúc, máy ủi Komatsu D65 (07063-01054)

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    100 mm
Inner Diameter    60 mm
Length  210 mm
Efficiency 99%    25 micron

P551054 | Lọc dầu thuỷ lực Komatsu (07063-01054)
Dùng cho máy xúc, máy ủi Komatsu D65 (07063-01054)

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
07063-01054 KOMATSU
14X-49-32750 KOMATSU
HF6354 FLEETGUARD
HY9084 SF
HY9084/8 SF
P551054 DONALDSON
PT516 BALDWIN

Lọc thủy lực P551054 dùng cho:
KOMATSU D155AX-3 KOMATSU D155AX-5 KOMATSU D155AX-5 KOMATSU D155AX-5 KOMATSU D155AX-5B KOMATSU D155AX-5SL KOMATSU D275AX-5 KOMATSU D275AX-5E0 KOMATSU D355C-3 KOMATSU D40 KOMATSU D40-3 KOMATSU D40-3 KOMATSU D40-5 KOMATSU D40-5 KOMATSU D40A-3 KOMATSU D40P-3 KOMATSU D40PL-3 KOMATSU D40PLL-3 KOMATSU D41-3 KOMATSU D41-5 KOMATSU D41A-3 KOMATSU D41E-3 KOMATSU D41P-3 KOMATSU D41Q-3 KOMATSU D41S-3 KOMATSU D445A-1 KOMATSU D455A-1 KOMATSU D45A KOMATSU D45A-1 KOMATSU D45S-1 KOMATSU D45S-1 KOMATSU D50F KOMATSU D50F-16 KOMATSU D50F-17 KOMATSU D50P-17 KOMATSU D60-12 KOMATSU D60F-7 KOMATSU D60F-7A KOMATSU D60F-8A KOMATSU D60P-12 KOMATSU D61E-12 KOMATSU D61EX-12 KOMATSU D61EX-15 KOMATSU D61EX-15E0-BW KOMATSU D61PX-12 KOMATSU D61PX-15 KOMATSU D61PX-15E0-BW KOMATSU D63E-12 KOMATSU D65E-12 KOMATSU D65EX KOMATSU D65EX KOMATSU D65EX-12 KOMATSU D65EX-12 KOMATSU D65EX-15 KOMATSU D65EX-15 KOMATSU D65EX-15E0 KOMATSU D65P-12 KOMATSU D65P-12 KOMATSU D65P-12 KOMATSU D65PX-12 KOMATSU D65PX-15 KOMATSU D65PX-15E0 KOMATSU D65WX-15 KOMATSU D65WX-15E0 KOMATSU D68ESS-12 KOMATSU D80E-12 KOMATSU D80P-12 KOMATSU D85A-12 KOMATSU D85E-12 KOMATSU D85E-SS-2 KOMATSU D85E-SS-2 KOMATSU D85E-SS-2A KOMATSU D85P-12 KOMATSU DA85A-12 KOMATSU WA-75 KOMATSU WA100-1 KOMATSU WA100-3 KOMATSU WA100-3A KOMATSU WA120 KOMATSU WA120-1 KOMATSU WA120-2 KOMATSU WA120-3 KOMATSU WA150-1 KOMATSU WA150-3 KOMATSU WA180 KOMATSU WA180-1 KOMATSU WA180-3 KOMATSU WA180-3D KOMATSU WA180PT-3 KOMATSU WA200 KOMATSU WA200-1 KOMATSU WA200-3 KOMATSU WA250 KOMATSU WA250 KOMATSU WA250-1 KOMATSU WA250-1H KOMATSU WA250-1H KOMATSU WA250-3 KOMATSU WA250-3 KOMATSU WA250-3L KOMATSU WA250-3MC KOMATSU WA250PT-3


DONALDSON VIỆT NAM