Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550937 | Lọc nhiên liệu thô Komatsu PC850-8

P550937 | Lọc nhiên liệu thô Komatsu PC850-8
Dùng cho máy xúc đào, xúc lật Komatsu 
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ US, có sẵn
Áp dụng:
KOMATSU 600-311-4510, 600-319-4500
KOMATSU 600-311-3410, 600-319-3400
FLEETGUARD FS19946

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 118.4 mm
Thread Size: 1 1/4-12 UN
Length: 311 mm
Gasket OD: 110 mm
Gasket ID: 98 mm

P550937 | Lọc nhiên liệu thô Komatsu PC850-8
Dùng cho máy xúc đào, xúc lật Komatsu 
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ US, có sẵn
Áp dụng:
KOMATSU 600-311-4510, 600-319-4500
KOMATSU 600-311-3410, 600-319-3400
FLEETGUARD FS19946

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 118.4 mm
Thread Size: 1 1/4-12 UN
Length: 311 mm
Gasket OD: 110 mm
Gasket ID: 98 mm
Efficiency 99%: 10 mic

Lọc dầu nhiên liệu P550937 dùng cho máy-thiết bị:

KOMATSU    D155AX-6 (600-319-4540)
KOMATSU    D155AX-6SL (600-319-4540)
KOMATSU    D275AX-5 (600-319-3440)
KOMATSU    D275AX-5EO (600-319-3400)
KOMATSU    D275AX-5SL (600-319-3440)
KOMATSU    D375A-6    (6003194540)
KOMATSU    D65EX-15 (600-319-3440)
KOMATSU    D65PX-15 (600-319-3440)
KOMATSU    D85EX-15 (600-319-3440)
KOMATSU    D85EX-15 (600-319-4540)
KOMATSU    D85EX-15SL (600-319-3440)
KOMATSU    D85EX-15SL (600-319-4540)
KOMATSU    D85PX-15 (600-319-3440)
KOMATSU    D85PX-15 (600-319-4540)
KOMATSU    HD325-7    (600-311-3410)
KOMATSU    HD465-7EO (600-319-3400)
KOMATSU    HD605-7EO (600-319-3440)
KOMATSU    HD785-7    (600-311-3410)
KOMATSU    HM300-2    (600-319-4540)
KOMATSU    HM300-2    (600-311-3410)
KOMATSU    HM350-2    (600-319-4540)
KOMATSU    HM350-2    (600-311-3410)
KOMATSU    HM400    (600-319-3440)
KOMATSU    HM400-2    (600-319-4540)
KOMATSU    PC1250-8 (600-319-3440)
KOMATSU    PC1250LC-8 (600-319-3440)
KOMATSU    PC1250SP-8 (600-319-3440)
KOMATSU    PC1800-6 (6003193400)
KOMATSU    PC400-7    (600-319-3400)
KOMATSU    PC400LC-7 (600-319-3400)
KOMATSU    PC400LC-7EO (600-319-3400)
KOMATSU    PC400LC-7MH 600-319-3400)
KOMATSU    PC400LC-8 (600-319-4540)
KOMATSU    PC450-7    (600-319-3440)
KOMATSU    PC600LC-7 (600-319-3400)
KOMATSU    PC600LC-7MH (600-319-3400)
KOMATSU    PC600LC-8 (600-319-3400)
KOMATSU    PC800LC-8 (600-319-4540)
KOMATSU    WA450-6    (600-319-3400)
KOMATSU    WA500-6    (600-311-3410)
KOMATSU    WA500HLLG (600-311-3410)
KOMATSU    WA600-6    (600-311-3410)
KOMATSU    WA900-3    (600-319-3400)
KOMATSU    WD600-6    (6003194540)


DONALDSON VIỆT NAM