Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550909 | Lọc dầu động cơ PC210-8 (6736-51-5142)

P550909 | Lọc dầu động cơ PC210-8 (6736-51-5142)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC210-8 (6736-51-5142)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: MX, Có sẵn

Replace:
3963637   CUMMINS
400508-00082 DOOSAN
47100093 DAEWOO
65055105015 DAEWOO
65055105021 DAEWOO
6736-51-5142 KOMATSU
20163143 VOLVO

P550909 | Lọc dầu động cơ PC210-8 (6736-51-5142)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC210-8 (6736-51-5142)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: MX, Có sẵn

Replace:
3963637   CUMMINS
3977910   CUMMINS
47100093 DAEWOO
65055105015 DAEWOO
65055105021 DAEWOO
6736-51-5142 KOMATSU
20163143 VOLVO

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter 93 mm
Thread Size 1-16 UN
Length 174 mm
Gasket OD 71 mm
Gasket ID 61 mm

Lọc dầu động cơ P550909 dùng cho các máy-thiết bị:

KOMATSU    PC200-6    (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200-6A (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200-6B (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200-7    (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200-7B (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200-8    (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200LC-6 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200LC-7 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200LC-7B (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200LC-8 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200LL-6 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200LL-7 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200Z-6 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC200Z-6LE (6735-51-5143)
KOMATSU    PC210-6    (6735-51-5143)
KOMATSU    PC210-7    (6735-51-5143)
KOMATSU    PC210-7K (6735-51-5143)
KOMATSU    PC210LC-6 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC210LC-7 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC210LC-7K (6735-51-5143)
KOMATSU    PC210NLC-7K (6735-51-5143)
KOMATSU    PC220-6    (6735-51-5143)
KOMATSU    PC220-7    (6735-51-5143)
KOMATSU    PC220-8    (6735-51-5143)
KOMATSU    PC220LC-7 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC220LC-7L (6735-51-5143)
KOMATSU    PC220LL-7 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC228US-1 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC228US-2 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC228US-3 (6736-51-5142)
KOMATSU    PC228USLC-1 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC228USLC-2 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC228USLC-3 (6736-51-5142)
KOMATSU    PC228USLC-3EO (6736-51-5142)
KOMATSU    PC228USLC-9 (6736-51-5142)
KOMATSU    PC228UU-1 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC230-6    (6735-51-5143)
KOMATSU    PC230LC-6 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC230NHD-7 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC230NHD-7K (6735-51-5143)
KOMATSU    PC240LC-10 (6736-51-5142)
KOMATSU    PC240NLC-7 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC270-7    (6735-51-5143)
KOMATSU    PC270LC-6 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC270LC-6 MH (6735-51-5143)
KOMATSU    PC270LC-6LE (6735-51-5143)
KOMATSU    PC270LC-7 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC270LC-7MH (6735-51-5143)
KOMATSU    PC270LC-8 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC270LL-7 (6735-51-5143)
KOMATSU    PC308USLC-3 (6736-51-5142)
KOMATSU    PC308USLC-3EO (6735-51-5143)
KOMATSU    PW200-7    (6736-51-5142)
KOMATSU    WA200-5    (6736-51-5142)
KOMATSU    WA200-5L (6736-51-5142)
KOMATSU    WA200-6    (6736-51-5142)
KOMATSU    WA200L-5 (6736-51-5142)
KOMATSU    WA200PT-5L (6736-51-5142)
KOMATSU    WA250-5    (6736-51-5142)
KOMATSU    WA250-6    (6736-51-5142)
KOMATSU    WA250PT-5 (6736-51-5142)
KOMATSU    WA250PZ-6 (6736-51-5142)
KOMATSU    WA320-5    
KOMATSU    WA320-5L (6736-51-5142)
KOMATSU    WA320-6    (6736-51-5142)
KOMATSU    WA320PT-5    
KOMATSU    WA380-6    (6736-51-5142)
KOMATSU    WA380-6    (6736-51-5142)
KOMATSU    WA380-7    (6736-51-5142)


DONALDSON VIỆT NAM