Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550861 | Lọc dầu nhiên liệu Dynapac (1289054)

P550861 | Lọc dầu nhiên liệu Dynapac (1289054)
Dùng cho động cơ DEUTZ, MAN, IVECO
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:

DEUTZ R1H4155
MAN 81125030042
VOLVO 7233897
DEUTZ Q1H4115

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    83 mm (3.27 inch)
Inner Diameter    14 mm (0.55 inch)
Length    141 mm (5.55 inch)

P550861 | Lọc dầu nhiên liệu Dynapac (1289054)
Dùng cho động cơ DEUTZ, MAN, IVECO (65.12503-5004)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:

DEUTZ R1H4155
MAN 81125030042
VOLVO 7233897
DEUTZ Q1H4115
Daewoo 65.12503-5004 (65125035004)

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    83 mm (3.27 inch)
Inner Diameter    14 mm (0.55 inch)
Length    141 mm (5.55 inch)
Efficiency 99%    9 micron

Lọc nhiên liệu P550861 sử dụng cho các máy-thiết bị:
DAEWOO    Mega 300    (65-12503-5004)
DAEWOO    Mega 400    (65-12503-5004)
DAEWOO    S330-III    (65-12503-5004)
DAEWOO    S400LC-III    (65-12503-5004)
DAEWOO    S450-III    (65-12503-5004)
DAEWOO    Solar 050    (24749026)
DAEWOO    Solar 280    (65-12503-5004)
DAEWOO    Solar 330    (24749026)
DAEWOO    Solar 450    (24749026)
DEMAG    CC280    (760386)
DEMAG    CC300    (760386)
DEMAG    H101    (760386)
DEMAG    H31    (760386)
DEMAG    H31P    (760386)
DEMAG    H36    (760386)
DEMAG    H41    (760386)
DEMAG    H51    (760386)
DEMAG    HC120    (760386)
DEMAG    HC320    (760386)
DEMAG    HC360    (760386)
DEMAG    HC40    (760386)
DEMAG    HC75    (760386)
DEMAG    MC280    (760386)
DEMAG    MC300    (760386)
DEMAG    MC500    (760386)
DEMAG    MC600    (760386)
DEMAG    SV12    (760386)
DEMAG    TC280    (760386)
DEMAG    TC600    (Crane);(760386)
DEMAG    VWT2    
DEMAG    VWT4    
DERRUPE    CD2    
DEUTZ    A10L814    (1168398)
DEUTZ    A12L614    (Q1H4115)
DEUTZ    A12L714    (Q1H4115)
DEUTZ    A12L814    (1168398)
DEUTZ    A2L712    (Q1H4115)
DEUTZ    A2L911    
DEUTZ    A2L912    
DEUTZ    A3M417    (Q1H4115)
DEUTZ    A4L514    (Q1H4115)
DEUTZ    A4L612    (Q1H4115)
DEUTZ    A4L712    (Q1H4115)
DEUTZ    A4M517    (Q1H4115)
DEUTZ    A6L614    (Q1H4115)
DEUTZ    A6L712    
DEUTZ    A6L714    (Q1H4115)
DEUTZ    A6M517    (Q1H4115)
DEUTZ    A6M617    (Q1H4115)
DEUTZ    A8L614    (Q1H4115)
DEUTZ    A8L714    (Q1H4115)
DEUTZ    A8M517    (Q1H4115)
DEUTZ    B1750    
DEUTZ    BA12L614    (1168398)
DEUTZ    BA8M517    (Q1H4115)
DEUTZ    BF12L614    (1168398)
DEUTZ    BF12L714    (Q1H4115)
DEUTZ    D2505    (Q1H4115)
DEUTZ    D3005    (Q1H4115)


DONALDSON VIỆT NAM