Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550787 | Lọc hồi thuỷ lực PC200-8 (207-60-71181)

P550787 | Lọc hồi thuỷ lực PC200-8 (207-60-71181)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC200-8 (207-60-71180)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 150 mm
Inner Diameter: 92 mm
Length: 199.9 mm
Primary App: KOMATSU 2076071181

P550787 | Lọc hồi thuỷ lực PC200-8 (207-60-71181)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC200-8 (207-60-71180)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Lọc hồi thủy lực Donaldson P550787 thay thế:
207-60-71180 KOMATSU 207-60-71181 KOMATSU 207-60-71182 KOMATSU  207-60-71183 KOMATSU      20Y-60-31121 KOMATSU BT9351-MPG BALDWIN   DGM/H 2569 DIGOEMA HD15001 MANN        HE1325 BUSSE & KUNTZE  HE1325 BUSSE & KUNTZE       HE628 BUSSE & KUNTZE   HF35360 FLEETGUARD         HY90256 SF  HY90425 SF        P550787 DONALDSON   P764626 DONALDSON       PT9351MPG BALDWIN PT9411-MPG BALDWIN  SH60118 HIRSCHI/JURA SH60223 HIRSCHI/JURA        WHE31420 WISMET   WHY104168 WISMET     SAKURA H-5629

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 150 mm
Inner Diameter: 92 mm
Length: 199.9 mm
Primary App: KOMATSU 2076071181

Lọc thuỷ lực P550787 dùng cho máy-thiết bị:

KOMATSU    BR380JG-1 (207-60-71181)   KOMATSU    BR380JG-1EO (207-60-71181) KOMATSU    D275AX-5 (207-60-71180)  KOMATSU    D275AX-5EO (207-60-71181) KOMATSU    D275AX-5SL (207-60-71180)    KOMATSU    D85EX-15 (207-60-71181) KOMATSU    D85EX-15 (207-60-71181)    KOMATSU    D85EX-15SL (207-60-71181) KOMATSU    D85PX-15 (207-60-71181)    KOMATSU    PC160LC-7 (207-60-71181) KOMATSU    PC160LC-7K (207-60-71181)   KOMATSU    PC200-7    (207-60-71180) KOMATSU    PC200-7B (207-60-71180)    KOMATSU    PC200-8    (207-60-71181) KOMATSU    PC200LC-7 (207-60-71180)   KOMATSU    PC200LC-7B (207-60-71180) KOMATSU    PC200LC-8 (207-60-71181)    KOMATSU    PC200LL-7 (207-60-71180) KOMATSU    PC210-7    (207-60-71180)     KOMATSU    PC210-7K (207-60-71180) KOMATSU    PC210LC-7 (207-60-71180)    KOMATSU    PC210LC-7K (207-60-71180) KOMATSU    PC210NLC-7K (207-60-71180)    KOMATSU    PC220-7    (207-60-71181) KOMATSU    PC220-8    (207-60-71181)     KOMATSU    PC220LC-7 (207-60-71181) KOMATSU    PC220LC-7L (207-60-71181)    KOMATSU    PC220LL-7 (207-60-71181) KOMATSU    PC228US-3 (207-60-71181)     KOMATSU    PC228USLC-3 (207-60-71181)
KOMATSU    PC230NHD-7 (207-60-71181)  KOMATSU    PC230NHD-7K (207-60-71181)
KOMATSU    PC240NLC-7 (207-60-71181)      KOMATSU    PC270-7    (207-60-71181) KOMATSU    PC270LC-7 (207-60-71181)     KOMATSU    PC270LC-7MH (207-60-71181)
KOMATSU    PC270LC-8 (207-60-71181)     KOMATSU    PC270LL-7 (207-60-71181) KOMATSU    PC300-7    (207-60-71181)    KOMATSU    PC300HD-7 (207-60-71181) KOMATSU    PC300HD-7EO (207-60-71181)   KOMATSU    PC300HD-7L (207-60-71181)
KOMATSU    PC300HD-7MH (207-60-71181)  KOMATSU    PC300HD-8 (207-60-71181) KOMATSU    PC300LC-7 (207-60-71181)  KOMATSU    PC300LC-7EO (207-60-71181) KOMATSU    PC300LC-7L (207-60-71181)   KOMATSU    PC300LC-8 (207-60-71181) KOMATSU    PC300LL-7EO (207-60-71181)   KOMATSU    PC300LL-7L (207-60-71181) KOMATSU    PC308USLC-3 (207-60-71181) KOMATSU    PC308USLC-3EO (207-60-71181)   KOMATSU    PC340LC-7K (207-60-71181) KOMATSU    PC340NLC-7K (207-60-71181)  KOMATSU    PC350-7    (207-60-71181)  KOMATSU    PC350LC-7 (207-60-71181)  KOMATSU    PW200-7    (207-60-71180) KOMATSU    WA480-6    (207-60-71181)

 


DONALDSON VIỆT NAM