Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550769 | Lọc dầu động cơ (A0001802109)

P550769 | Lọc dầu động cơ (A0001802109)
Dùng cho động cơ Mercedes-Benz

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Áp dụng:
Mercedes-Benz A0001802109
Mercedes-Benz A4571840125
Mercedes-Benz 4571840125
Mercedes-Benz 1802109
Mann HU12110x

P550769 | Lọc dầu động cơ (A0001802109)
Dùng cho động cơ Mercedes-Benz

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Áp dụng:
Mercedes-Benz A0001802109
Mercedes-Benz A4571840125
Mercedes-Benz 4571840125
Mercedes-Benz 1802109
Mann HU12110x

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    121 mm (4.76 inch)
Inner Diameter    56.25 mm (2.21 inch)
Length    248 mm (9.76 inch)
Efficiency 99%    30 micron


DONALDSON VIỆT NAM