Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550762 | Lọc dầu nhiên liệu (5410900151)

P550762 | Lọc dầu nhiên liệu (5410900151)
Dùng cho động cơ Mercedes-Benz

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Áp dụng:
Mercedes-Benz 5410900151
Mercedes-Benz A5410920305
Mercedes-Benz A5410920805
Bell PU999/1x
John Deere TTDC221512

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 95 mm (3.74 inch)
Inner Diameter: 14 mm (0.55 inch)
Length: 202 mm (7.95 inch)

P550762 | Lọc dầu nhiên liệu (5410900151)
Dùng cho động cơ Mercedes-Benz

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Áp dụng:
Mercedes-Benz 5410900151
Mercedes-Benz A5410920305
Mercedes-Benz A5410920805
Bell PU999/1x
John Deere TTDC221512

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    95 mm (3.74 inch)
Inner Diameter    14 mm (0.55 inch)
Length    202 mm (7.95 inch)
Efficiency 99%    15 micron


DONALDSON VIỆT NAM