Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550750 | Lọc dầu động cơ Komatsu D85 (6610515050)

P550750 | Lọc dầu động cơ Komatsu D85 (6610515050)
Dùng cho động cơ CUMMINS (LF750; 256838)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU 6610-51-5050
ISUZU 1-87810-022-0
FLEETGUARD LF750
M.A.N 81055040048
VOLVO 1517575
VOLVO 256838

P550750 | Lọc dầu động cơ Komatsu D85 (6610515050)
Dùng cho động cơ CUMMINS (LF750; 256838)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU 6610-51-5050
ISUZU 1-87810-022-0
FLEETGUARD LF750
M.A.N 81055040048
VOLVO 1517575
VOLVO 256838

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    196 mm
Inner Diameter    22 mm
Length    383 mm
Efficiency 50%    5micron

Lọc nhớt P550750 sử dụng cho máy-thiết bị:
KOMATSU    D150A-1    (6610-51-5050)
KOMATSU    D155A-1    (6610-51-5050)
KOMATSU    D155C-1    (6610-51-5050)
KOMATSU    D155S-1    (6610-51-5050)
KOMATSU    D355A-3    (6610-51-5050)
KOMATSU    D355A-5    (6610-51-5050)
KOMATSU    D455A-1    (6610-51-5050)
KOMATSU    D55S-2    
KOMATSU    D57S-1    (6610-51-5050)
KOMATSU    D60A-6    
KOMATSU    D60A-7    (6610-51-5050)
KOMATSU    D60E-6    
KOMATSU    D60E-7    (6610-51-5050)
KOMATSU    D60F-7    (6610-51-5050)
KOMATSU    D60F-7A    (6610-51-5050)
KOMATSU    D60P-6    
KOMATSU    D60P-7    (6610-51-5050)
KOMATSU    D60PL-6    
KOMATSU    D60PL-7    (6610-51-5050)
KOMATSU    D60S-6    
KOMATSU    D60S-7    (6610-51-5050)
KOMATSU    D65A-6    
KOMATSU    D65A-7    (6610-51-5050)
KOMATSU    D65E-6    
KOMATSU    D65E-7    (6610-51-5050)
KOMATSU    D65P-6    
KOMATSU    D65P-7    (6610-51-5050)
KOMATSU    D65PL-6    
KOMATSU    D65PL-7    (6610-51-5050)
KOMATSU    D65S-6    
KOMATSU    D65S-7    (6610-51-5050)
KOMATSU    D75S-2    
KOMATSU    D75S-3    (6610-51-5050)
KOMATSU    D80-A8    
KOMATSU    D80A-12    
KOMATSU    D80A-18    (6610-51-5050)
KOMATSU    D80E-12    
KOMATSU    D80P-12    
KOMATSU    D80S    
KOMATSU    D85A-12    
KOMATSU    D85A-12    
KOMATSU    D85A-18    (6610-51-5050)
KOMATSU    D85E-12    
KOMATSU    D85E-12    
KOMATSU    D85E-18    (6610-51-5050)
KOMATSU    D85P-12    
KOMATSU    D85P-18    (6610-51-5050)
KOMATSU    D95S-1    
KOMATSU    D95S-2    (6610-51-5050)
KOMATSU    GD37-6H    (6610-51-5050)
KOMATSU    GD40-2    
KOMATSU    GD500R-1 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD600R-1 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD600R-2 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD605A-1 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD605A-2 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD605R-1 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD605R-2 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD650R-1 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD650R-2 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD655A-1 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD655A-2 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD655R-1 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD655R-2 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD705A-3 (6610-51-5050)
KOMATSU    GD705R-2 (6610-51-5050)
KOMATSU    GS360-1
KOMATSU    HD180-2    (6610-51-5050)
KOMATSU    HD180-4 (6610-51-5050)
KOMATSU    HD200-2    (6610-51-5050)
KOMATSU    HD320-2    
KOMATSU    HD320-3    (6610-51-5050)
KOMATSU    HD460-1    (6610-51-5300)
KOMATSU    HD465-2    (6610-51-5050)
KOMATSU    HD780-1    (6610-51-5050)
KOMATSU    HD785-1    
KOMATSU    JH65CV    
KOMATSU    JH80B    
KOMATSU    JH80C    
KOMATSU    JH90EV    
KOMATSU    NH220    (6610-51-5050)
KOMATSU    NH220C-1 (6610-51-5050)
KOMATSU    PC1400    
KOMATSU    PC300-1    (6610-51-5050)
KOMATSU    PC300-2    (6610-51-5050)
KOMATSU    PC400-1    (6610-51-5050)
KOMATSU    PC400LC-1 (6610-51-5050)
KOMATSU    PC650-1    (6610-51-5050)
KOMATSU    PC650-1    (6610-51-5050)
KOMATSU    PC650E-1 (6610-51-5050)

 

 


DONALDSON VIỆT NAM