Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550615 | Lọc xả thuỷ lực PC1250-8 (21N-60-12210)

P550615 | Lọc xả thuỷ lực PC1250-8 (21N-60-12210)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC1250-8 (HF28894)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
KOMATSU 21N-60-12210
KOMATSU 21N6012210
FLEETGUARD HF28894

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 133.4 mm
Thread Size M48 x 2
Length 289 mm
Primary App KOMATSU 21N6012210

P550615 | Lọc xả thuỷ lực PC1250-8 (21N-60-12210)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC1250-8 (HF28894)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
KOMATSU 21N-60-12210
KOMATSU 21N6012210
FLEETGUARD HF28894

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 133.4 mm
Thread Size M48 x 2
Length 289 mm
Efficiency Beta 2 9 mic
Efficiency Beta 75 21 mic
Primary App KOMATSU 21N6012210

Lọc xả thuỷ lực P550615 dùng cho máy-thiết bị:

KOMATSU    D61EX-12    (21N-60-12210)
KOMATSU    D61PX-12    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1000-1    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1000LC-1    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1000SE-1    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1000SP-1    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1100-6    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1100LC-6    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1100SE-6    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1250-7    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1250-8    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1250LC-7    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1250LC-8    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1250SP-7    (21N-60-12210)
KOMATSU    PC1250SP-8    (21N-60-12210)

 


DONALDSON VIỆT NAM