Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550587 | Lọc nhiên liệu thô Komatsu PC200-7

P550587 | Lọc nhiên liệu thô Komatsu PC200-7

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Mexico, Hàng có sẵn, mới 100%

Áp dụng:

Komatsu 26561118

Komatsu 3132428R2

ATLAS COPCO 2900001400

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 3.03 Inches (77 MM)

Thread Size: M16 x 1.5

Length: 5.83 Inches (148 MM)

P550587 | Lọc nhiên liệu thô Komatsu PC200-7

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Mexico, Hàng có sẵn, mới 100%

Áp dụng:

Komatsu 26561118

Komatsu 3132428R2

ATLAS COPCO 2900001400

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 3.03 Inches (77 MM)

Thread Size: M16 x 1.5

Length: 5.83 Inches (148 MM)

Lọc dầu nhiên liệu P550587 sử dụng cho các Xe-máy-động cơ sau:

KOMATSU PC180
KOMATSU PC180-5K    PERKINS 1006.6T
KOMATSU PC180LC-5K    PERKINS 1006.6TLR2
KOMATSU PC210-3
KOMATSU PC210-5K    PERKINS 1006.6T
KOMATSU PC210LC-5K    PERKINS 1006.6TB
KOMATSU PC240    KOMATSU SA6D102
KOMATSU PC240-5K    PERKINS 1006.6T
KOMATSU PC240-6K
KOMATSU PC240NLC-5K    PERKINS 1006.6T2
KOMATSU PC240NLC-5K    PERKINS 1006.6TC
KOMATSU PC95
KOMATSU PC95-1
KOMATSU PW95
KOMATSU TD7
KOMATSU TD7C
KOMATSU TD7E    CASE/CASE IH D239
KOMATSU TD8E    CASE/CASE IH D239
KOMATSU WB93R-5    KOMATSU SAA4D104E-1
KOMATSU WB93S-5    KOMATSU SAA4D104E-1
KOMATSU WB97R-5    KOMATSU SAA4D104E-1
KOMATSU WB97R-5E0    KOMATSU SAA4D104E-1
KOMATSU WB97S-5    KOMATSU SAA4D104E-1
KOMATSU WB97S-5E0    KOMATSU SAA4D104E-1
KRAMER 808    PERKINS 1004.42
KRAMER 812    PERKINS 1004.40T


DONALDSON VIỆT NAM