Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550478 | Lọc đường dầu thuỷ lực Donaldson

P550478 | Lọc đường dầu thuỷ lực Donaldson
Dùng cho xe nâng TCM, xe nâng Mitsubishi
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indo, Có sẵn
Replace:

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 100.33 mm
Inlet Diameter: 22.1 mm
Outlet Diameter: 22.1 mm
Overall Length: 119.89 mm
Efficiency Beta 2: 25 mic

P550478 | Lọc đường dầu thuỷ lực Donaldson
Dùng cho xe nâng TCM, xe nâng Mitsubishi
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indo, Có sẵn
Replace:

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 100.33 mm
Inlet Diameter: 22.1 mm
Outlet Diameter: 22.1 mm
Overall Length: 119.89 mm
Efficiency Beta 2: 25 mic


DONALDSON VIỆT NAM