Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550410 | Lọc nhiên liệu PC200-5 (600-311-8221)

P550410 | Lọc nhiên liệu Komatsu (600-311-8221)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC200-5 (600-311-8220)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU 600-311-8221
KOMATSU 600-311-8220
KOMATSU 6136-71-6120
KOMATSU 600-311-8222
FLEETGUARD FF5304
SAKURA FC-5605

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 76.8 mm
Thread Size: 3/4-16 UN
Length: 145 mm

P550410 | Lọc nhiên liệu Komatsu (600-311-8221)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC200-5 (600-311-8220)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU 600-311-8221
KOMATSU 600-311-8220
KOMATSU 6136-71-6120
KOMATSU 600-311-8222
FLEETGUARD FF5304
SAKURA FC-5605

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 76.8 mm
Thread Size: 3/4-16 UN
Length: 145 mm
Gasket OD: 70.2 mm
Gasket ID: 60.5 mm
Efficiency 99%: 17 mic

Lọc nhiên liệu P550410 dùng cho các máy-thiết bị:
KOMATSU    D31A-16    
KOMATSU    D31P-16    
KOMATSU    D31P-16A (600-311-8220)
KOMATSU    D31PL-16    
KOMATSU    D31PLL-16    
KOMATSU    D31Q-16    
KOMATSU    D31S-16    
KOMATSU    D40A-3    (6136-71-6120)
KOMATSU    D40P-3    (6136-71-6120)
KOMATSU    D40PL-3    (6136-71-6120)
KOMATSU    D40PLL-3 (6136-71-6120)
KOMATSU    D41    
KOMATSU    D41A-3    (6136-71-6120)
KOMATSU    D41P-3    (6136-71-6120)
KOMATSU    D41Q-3    (6136-71-6120)
KOMATSU    D41S-3    (6136-71-6120)
KOMATSU    FD100    (6136-71-6120)
KOMATSU    FD115    (6136-71-6120)
KOMATSU    FD135-4    (6136-71-6120)
KOMATSU    FD60-3    (6136-71-6120)
KOMATSU    PC128UU-1 (600-311-8221)
KOMATSU    PC150    (6136-71-6120)
KOMATSU    PC150-1    (6136-71-6120)
KOMATSU    PC200    (6136-71-6120)
KOMATSU    PC200-1    (6136-71-6120)
KOMATSU    PC200-2    (6136-71-6120)
KOMATSU    PC220-1    (6136-71-6120)
KOMATSU    PC220-1    (6136-71-6120)
KOMATSU    PC220-2    (6136-71-6120)
KOMATSU    PC220-3    (6136-71-6120)
KOMATSU    PC240-3    (6136-71-6120)
KOMATSU    PC280-3    (6136-71-6120)
KOMATSU    PC280LC-3 (6136-71-6120)
KOMATSU    PC75
KOMATSU    PW200    (6136-71-6120)
KOMATSU    WA350-1    (6136-71-6120)


DONALDSON VIỆT NAM