Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550085 | Lọc dầu hộp số Komatsu (101-60-15170)

P550085 | Lọc dầu hộp số Komatsu (101-60-15170)
Dùng cho máy ủi Komatsu (101-60-15171)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 66.77 mm
Inner Diameter: 25.4 mm
Length: 143 mm

P550085 | Lọc dầu hộp số Komatsu (101-60-15170)
Dùng cho máy ủi Komatsu (101-60-15171)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:

101-60-15170 KOMATSU
101-60-15171 KOMATSU
142-49-12111 KOMATSU
51534 WIX
784-630 KOMATSU
DGM/H 60900 DIGOEMA
HF6090 FLEETGUARD
HY9029 SF
KO 1519 AMC
LFH 4211 LUBERFINER
P550085 DONALDSON
PT 396 BALDWIN
SH 56140 HIRSCHI/JURA
WGH 6090 WOODGATE
WHE 26233 WISMET

Lọc thuỷ lực P550085 dùng cho máy-thiết bị:

KOMATSU D5017
KOMATSU D5017
KOMATSU D50A
KOMATSU D50A
KOMATSU D50A-16
KOMATSU D50A-16
KOMATSU D50A-17
KOMATSU D50F-16
KOMATSU D50F-17
KOMATSU D50P-15
KOMATSU D50P-16
KOMATSU D50P-16
KOMATSU D50P-17
KOMATSU D50PL-16
KOMATSU D50PL-17
KOMATSU D50S-16
KOMATSU D50S-16
KOMATSU D53A
KOMATSU D53A
KOMATSU D53A
KOMATSU D53A-16
KOMATSU D53A-17
KOMATSU D53P-16
KOMATSU D53P-17
KOMATSU D53S-16
KOMATSU D53S-17
KOMATSU D571B
KOMATSU D575A-2
KOMATSU D575A-3
KOMATSU D57S-1
KOMATSU D57S-1B
KOMATSU D57S-1B
KOMATSU D58-1
KOMATSU D58-1
KOMATSU D58E-1
KOMATSU D58P-1
KOMATSU D58P-1B
KOMATSU D63E-1
KOMATSU D66S-1
KOMATSU GD200A-1
KOMATSU GD22-1
KOMATSU GD22-1
KOMATSU GD22AC-1
KOMATSU GD22H-1
KOMATSU GD281
KOMATSU GD28AC-1
KOMATSU GD300A-1
KOMATSU GD300A-1
KOMATSU GD40-2
KOMATSU GD40-2
KOMATSU GD40HT-2
KOMATSU GD705R-1
KOMATSU GD705R-1
KOMATSU GD705R-2
KOMATSU GD705R-4
KOMATSU HD180-2
KOMATSU HD180-4
KOMATSU HD180-4
KOMATSU HD200
KOMATSU HD200-2
KOMATSU HD200D-3
KOMATSU HD200D-3

 


DONALDSON VIỆT NAM