Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550058 | Lọc dầu động cơ HINO (15607-1010)

P550058 | Lọc dầu động cơ HINO (15607-1010)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
Hino 15607-1010
Hino 15607-1010A
Hino 15607-1011

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    120 mm (4.72 inch)
Inner Diameter    17 mm (0.67 inch)
Length    225 mm (8.86 inch)
Efficiency 99%    40 micron

P550058 | Lọc dầu động cơ HINO (15607-1010)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
Hino 15607-1010
Hino 15607-1010A
Hino 15607-1011

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    120 mm (4.72 inch)
Inner Diameter    17 mm (0.67 inch)
Length    225 mm (8.86 inch)
Efficiency 99%    40 micron

Lọc dầu động cơ P550058 dùng cho các máy-thiết bị:
HINO    GS221 Series    (15607-1010)
HINO    GS224 Series    (15607-1010)
HINO    HE336    (15607-1010)
HINO    HE356    (15607-1010)
HINO    HE366    1976-79;(15607-1010)
HINO    HE526    (15607-1010)
HINO    HH341    1977-79;(15607-1010)
HINO    K-FH221    (15607-1010)
HINO    K-FH224    (15607-1010)
HINO    K-FH226    (15607-1010)
HINO    K-FH228    (15607-1010)
HINO    K-FH229    (15607-1010)
HINO    K-FN638    (15607-1010)
HINO    K-HE526    (15607-1010)
HINO    K-HH341    1977-79;(15607-1010)
HINO    K-KB501    (15607-1010)
HINO    K-RC301    (15607-1010)
HINO    K-RC321    (15607-1010)
HINO    K-RT223    (15607-1010)
HINO    K-RT225    (15607-1010)
HINO    K-RT226    (15607-1010)
HINO    K-SH710    (15607-1010)
HINO    K-SS710    (15607-1010)
HINO    K-TC922    (15607-1010)
HINO    K-TC942    (15607-1010)
HINO    K-WD300D    (15607-1010)
HINO    K-ZC101    (15607-1010)
HINO    K-ZC121    (15607-1010)
HINO    K-ZM302    (15607-1010)
HINO    K-ZM303    (15607-1010)
HINO    K-ZM704    (15607-1010)
HINO    K-ZM744    (15607-1010)
HINO    K-ZM764    (15607-1010)
HINO    K-ZR255    (15607-1010)
HINO    KF703    (15607-1010)
HINO    KF706    (15607-1010)
HINO    KF707    (15607-1010)
HINO    KF746    (15607-1010)
HINO    KF766    (15607-1010)
HINO    KF783    (15607-1010)
HINO    KF786    (15607-1010)
HINO    KF797    (15607-1010)
HINO    KFN600    (15607-1010)
HINO    KFR600    (15607-1010)
HINO    KFS600    (15607-1010)
HINO    KHS630    (15607-1010)
HINO    KKC562    1977-79;(15607-1010)
HINO    KS341    (15607-1010)
HINO    KS390    (15607-1010)
HINO    KS391    (15607-1010)
HINO    KSH600    (15607-1010)
HINO    KSS630    (15607-1010)
HINO    KTC562    1977-79;(15607-1010)
HINO    RC321    (15607-1010)
HINO    RS120    (15607-1010)
HINO    RS120P    (15607-1010)
HINO    RS360    (15607-1010)
HINO    RS360P    (15607-1010)
HINO    RV531    (15607-1010)
HINO    RV541    (15607-1010)
HINO    RV561    (15607-1010)
HINO    RV731    (15607-1010)
HINO    RV741    (15607-1010)
HINO    RV761    (15607-1010)
HINO    TC562    1977-79;(15607-1010)
HINO    WD300D    (15607-1010)
HINO    ZM302    (15607-1010)
HINO    ZM303    (15607-1010)
HINO    ZM500    (15607-1010)
HINO    ZM540    (15607-1010)
HINO    ZM560    (15607-1010)
HINO    ZM704    (15607-1010)
HINO    ZM705    (15607-1010)
HINO    ZR255    (15607-1010)


DONALDSON VIỆT NAM