Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550055 | Lọc nhiên liệu Hitachi KH150-2 (L4147102)

P550055 | Lọc nhiên liệu Hitachi KH150-2 (L4147102)
Dùng cho động cơ NISSAN (1644499128)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
HITACHI 4147102
NISSAN 16444-99128
NISSAN 16444-99129
NISSAN 16444-90027
KOBELCO 1644499128

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 91.5 mm (3.60 inch)
Inner Diameter 14.8 mm (0.58 inch)
Length 134 mm (5.28 inch)

P550055 | Lọc nhiên liệu Hitachi KH150-2 (L4147102)
Dùng cho động cơ NISSAN (1644499128)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
HITACHI 4147102
NISSAN 16444-99128
NISSAN 16444-99129
NISSAN 16444-90027
KOBELCO 1644499128

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    91.5 mm (3.60 inch)
Inner Diameter    14.8 mm (0.58 inch)
Length    134 mm (5.28 inch)
Efficiency 99%    30 micron


DONALDSON VIỆT NAM