Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550038 | Lọc nhiên liệu xe nâng TOYOTA

P550038 | Lọc nhiên liệu xe nâng TOYOTA (04234-48012)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indo, có sẵn

Áp dụng:
Toyota 04234-48012
Hino 23401-1060

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    61.98 mm (2.44 inch)
Inner Diameter    16 mm (0.63 inch)
Length    59.94 mm (2.36 inch)
Efficiency 99%    30 micron

P550038 | Lọc nhiên liệu xe nâng TOYOTA (04234-48012)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indo, có sẵn

Áp dụng:
Toyota 04234-48012
Hino 23401-1060

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    61.98 mm (2.44 inch)
Inner Diameter    16 mm (0.63 inch)
Length    59.94 mm (2.36 inch)
Efficiency 99%    30 micron


DONALDSON VIỆT NAM