Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550037 | Lọc dầu thuỷ lực KATO (689-38210011)

P550037 | Lọc dầu thuỷ lực KATO (689-38210011)
Dùng cho động cơ Mitsubishi 6DS70C, 6D11, 6D14C, 6D15

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
1529253 VOLVO
36670030010 TADANO
6115021520 IHI
689-37001001 KATO
689-37001001 MITSUBISHI
689-38210010 MITSUBISHI
689-38210011 MITSUBISHI

P550037 | Lọc dầu thuỷ lực KATO (689-38210011)
Dùng cho động cơ Mitsubishi 6DS70C, 6D11, 6D14C, 6D15

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
1529253    VOLVO
36670030010    TADANO
6115021520    IHI
689-37001001    KATO
689-37001001    MITSUBISHI
689-38210010    MITSUBISHI
689-38210011    MITSUBISHI

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 113.54 mm
Inner Diameter: 71.88 mm
Length: 373.89 mm

Lọc thuỷ lực P550037 dùng cho máy-thiết bị:
KATO    HD550GS    (689-38210011)
KATO    HD550SE    (689-38210011)
KATO    HD550SE-II (689-38210011)
KATO    HD650SE    (689-38210011)
KATO    HD700G    (689-38210011)
KATO    HD750B    (689-38210011)
KATO    HD770SE    (689-38210011)
KATO    HD850G    (689-38210011)
KATO    HD850G    (689-38210011)
KATO    HD880SE    (689-38210011)

 


DONALDSON VIỆT NAM