Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550021 | Lọc dầu động cơ NISSAN (15274-99329)

P550021 | Lọc dầu động cơ NISSAN (15274-99329)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    128 mm
Inner Diameter     15 mm
Length    160 mm
Efficiency 99%    25 micron

P550021 | Lọc dầu động cơ NISSAN (15274-99329)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:

15274-99029    NISSAN
15274-99085    NISSAN
15274-99087    NISSAN
15274-99286    NISSAN
15274-99325    NISSAN
15274-99326    NISSAN
15274-99329    NISSAN
15274-99385    NISSAN
15274-99386    NISSAN
15274-99387    NISSAN
15274-99689    NISSAN
15274-99789    NISSAN
15274-99985    NISSAN
15274-EP025    NISSAN


DONALDSON VIỆT NAM