Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550010 | Lọc dầu động cơ HINO (15607-1410)

P550010 | Lọc dầu động cơ HINO (15607-1410)

Dùng cho Máy khoan cọc nhồi NIPPON SHARYO ED5500

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn
Áp dụng:
Hino 15607-1410
Hitachi 4092039

Isuzu 1-87810-075-01

Nissan 15208-Z9025

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter : 104 mm
Inner Diameter : 49 mm
Length: 160 mm

P550010 | Lọc dầu động cơ HINO (15607-1410)

Dùng cho Máy khoan cọc nhồi NIPPON SHARYO ED5500

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn
Áp dụng:
Hino 15607-1410
Hitachi 4092039

Isuzu 1-87810-075-01

Nissan 15208-Z9025

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    104 mm
Inner Diameter    49 mm
Length    160 mm
Gasket OD  90 mm
Gasket ID  52 mm
Efficiency 50%    20 micron

Lọc dầu động cơ P550010 dùng cho các máy-thiết bị:

FURUKAWA    FL120A Loader    (1-87810-075-1)
FURUKAWA    FL170A    (1-87810-075-1)
HINO    AK17    (15607-1090)
HINO    AM100    (15607-1090)
HINO    BX320    (15607-1090)
HINO    DS50A    
HINO    EC100    (15607-1090)
HINO    EC300    (15607-1090)
HINO    EH100    (15607-1090)
HINO    EH300    (15607-1090)
HINO    EH700    (15607-1220)
HINO    FF172 Series    (15607-1220)
HINO    FF172 Series    (15607-1220)
HINO    FF173 Series    (15607-1220)
HINO    FF173 Series    (15607-1220)
HINO    FF177 Series    (15607-1220)
HINO    FF177 Series    (15607-1220)
HINO    GS221 Series    (15607-1220)
HINO    GS224 Series    (15607-1220)
HINO    HE336    (15607-1090)
HINO    HE356    (15607-1090)
HINO    HE366    1976-79;(15607-1090)
HINO    HG301    (15607-1090)
HINO    HG311    (15607-1090)
HINO    HH341    1977-79;(15607-1090)
HINO    HL300    (15607-1090)
HINO    HL500    (15607-1090)
HINO    K-AM101    (15607-1090)
HINO    K-FD120    (15607-1090)
HINO    K-FH221    (15607-1220)
HINO    K-FH224    (15607-1220)
HINO    K-FH226    (15607-1220)
HINO    K-FH228    (15607-1220)
HINO    K-FH229    (15607-1220)
HINO    K-HH341    1977-79;(15607-1090)
HINO    K-HT223    (15607-1400)
HINO    K-HT223    (15607-1400)
HINO    K-HT225    (15607-1400)
HINO    K-HT225    (15607-1400)
HINO    K-HT226    (15607-1400)
HINO    K-HT236    (15607-1400)
HINO    K-HT275    (15607-1400)
HINO    K-HT276    (15607-1400)
HINO    K-HU225    (15607-1400)
HINO    K-HU226    (15607-1400)
HINO    K-HU276    (15607-1400)
HINO    K-KB501    (15607-1090)
HINO    K-KL505    (15607-1090)
HINO    K-RC301    (15607-1040)
HINO    K-RC321    (15607-1040)
HINO    K-RC701    (15607-1040)
HINO    K-RC721    (15607-1040)
HINO    K-RD301    (15607-1090)
HINO    K-RT223    (15607-1040)
HINO    K-RT225    (15607-1040)
HINO    K-RT226    (15607-1040)
HINO    K-TC922    (15607-1090)
HINO    K-TC942    (15607-1090)
HINO    K-WB311    (15607-1090)
HINO    K-WD300D    (15607-1090)
HINO    K-ZC101    (15607-1521)
HINO    K-ZC121    (15607-1521)
HINO    K-ZM302    (15607-1090)
HINO    K-ZM303    (15607-1090)
HINO    K-ZR255    (15607-1090)
HINO    KF501    (15607-1090)
HINO    KF703    (15607-1090)
HINO    KF706    (15607-1090)
HINO    KF707    (15607-1090)
HINO    KF746    (15607-1521)
HINO    KF766    (15607-1521)
HINO    KF783    (15607-1521)
HINO    KF786    (15607-1521)
HINO    KF797    (15607-1521)
HINO    KG301    (15607-1090)
HINO    KJ300    (15607-1090)
HINO    KJ500    (15607-1090)
HINO    KJ501    (15607-1090)
HINO    KKC562    1977-79;(15607-1090)
HINO    KL300    (15607-1090)
HINO    KL340    (15607-1090)
HINO    KL501    (15607-1090)
HINO    KL505    (15607-1090)
HINO    KL580    (15607-1090)
HINO    KR305    (15607-1090)
HINO    KR360E    (15607-1090)
HINO    KS341    (15607-1090)
HINO    KS390    (15607-1090)
HINO    KS391    (15607-1090)
HINO    KTC562    1977-79;(15607-1090)
HINO    KU581    (15607-1090)
HINO    LB520    (15607-1090)
HINO    LB560    (15607-1090)
HINO    LB595    (15607-1090)
HINO    RC321    (15607-1040)
HINO    RL100    (15607-1090)
HINO    RS120    (15607-1521)
HINO    RS360    (15607-1521)
HINO    RS360P    (15607-1521)
HINO    RV100P    (15607-1090)
HINO    RV531    (15607-1090)
HINO    RV541    (15607-1090)
HINO    RV561    (15607-1090)
HINO    RV731    (15607-1090)
HINO    RV741    (15607-1090)
HINO    RV761    (15607-1090)
HINO    TC562    1977-79;(15607-1090)
HINO    WB310    (15607-1090)
HINO    WB311    (15607-1090)
HINO    WD300D    (15607-1090)
HINO    ZM302    (15607-1090)
HINO    ZM303    (15607-1090)
HINO    ZM500    (15607-1090)
HINO    ZM540    (15607-1090)
HINO    ZM560    (15607-1090)
HINO    ZM704    (15607-1090)
HINO    ZM705    (15607-1090)
HINO    ZR255    (15607-1090)
HITACHI    CG100    (4143270)
HITACHI    CG110    (4143270)
HITACHI    KH100 Series    (4143270)
HITACHI    KH100 Series    (4143270)
HITACHI    KH125    (4143270)
HITACHI    KH125-2    (4143270)
HITACHI    KH125-2    (4143270)
HITACHI    KH125-3    (4143270)
HITACHI    KH150-3    (4143270)
HITACHI    KH180-3    (4143270)
HITACHI    KH230-3    (4143270)
HITACHI    KH70    (4143270)
HITACHI    PD7    (4143270)
HITACHI    UH04    (L4143270)
HITACHI    UH04    (4507887)
HITACHI    UH063    To S/N 9248;(L4143270)
HITACHI    UH07 Series    (L4143270)
HITACHI    UH07 Series    (4507887)
HITACHI    UH071    (L4143270)
HITACHI    UH073    To S/N 146;(4507887)
HITACHI    UH073    To S/N 146;(L4143270)
HITACHI    UH08    (4507887)
HITACHI    UH081    (L4143270)
HITACHI    UH082    
HITACHI    UH082LC    
HITACHI    UH083    To S/N 24899;(L4143270)
HITACHI    UH083LC    To S/N 24899;(L4143270)
HITACHI    UH09 Series    (L4143270)
HITACHI    UH09 Series    (4507887)
HITACHI    UH09 Series    (4507887)
HITACHI    UH101    (L4143270)
HITACHI    UH103    To S/N 3541;(L4143270)
HITACHI    WH051D    (4143270)
HITACHI    WH073D    (4143270)
ISUZU    6BB1    (1-87810-075-0)
ISUZU    6BB1    
ISUZU    6BD1    (1-87810-075-0)
ISUZU    6BD1    
ISUZU    6BD1T    (1-87810-075-0)
ISUZU    6SA1    (1-87810-075-0)
ISUZU    6SA1T    (1-87810-075-0)
ISUZU    FSR113N    (1878100752)
ISUZU    FSR113X    (1878100752)
ISUZU    FSR11HV    (1878100752)
ISUZU    FSR11HX    (1878100752)
ISUZU    FSR11HXR    (1878100752)
ISUZU    FSR12HK    (1878100752)
ISUZU    FSR12HV    (1878100752)
ISUZU    FSR12HXR    (1878100752)
ISUZU    FSR500    (1878100752)
ISUZU    FSR500C    (1878100752)
ISUZU    FSR600    (1878100752)
ISUZU    FTR115T    (1878100752)
ISUZU    FTR123W    (1878100752)
ISUZU    FTR124    (1878100752)
ISUZU    FTR12HV    (1878100752)
ISUZU    FTR12KX    (1878100752)
ISUZU    FTR700C    (1878100752)
ISUZU    FVM13SRX17T    (1878100752)
ISUZU    FVM1400    (1878100752)
ISUZU    FVR123    (1878100752)
ISUZU    FVR12HX    (1878100752)
ISUZU    FVR13ET    (1878100752)
ISUZU    FVR13LRX17T    (1878100752)
ISUZU    FVR13LT    (1878100752)
ISUZU    FVR13LX    (1878100752)
ISUZU    FVR900    (1878100752)
ISUZU    FVR900L    (1878100752)
ISUZU    FVR900L    (1878100752)
ISUZU    FVZ13LT    (1878100752)
ISUZU    FVZ13SRX17T    (1878100752)
ISUZU    FVZ1400    (1878100752)
ISUZU    FXZ23    (1878100752)
ISUZU    FXZ270    (1878100752)
ISUZU    JCR    (1878100752)
ISUZU    JCR Turbo    (1878100752)
ISUZU    JCR420W    (1878100752)
ISUZU    JCR500S    (1878100752)
ISUZU    QD130    (1-87810-075-0)
ISUZU    QD130    (1-87810-075-01)
ISUZU    QD145    (1-87810-075-01)
ISUZU    QD145    (1-87810-075-0)
ISUZU    QD145T    (1-87810-075-01)
ISUZU    QD145T    (1-87810-075-0)
ISUZU    QD170    (1-87810-075-0)
ISUZU    QD170T    (1-87810-075-0)
ISUZU    SBR    (1878100752)
KOBELCO    K905    (2451U186-1)
KOBELCO    K905LC    (2451U186-1)
KOBELCO    KW904    (2451U186-1)
KOBELCO    LK500    (2451U186-1)
NISSAN    CM80K    (15208-Z9025)
NISSAN    Condor CM    (15208-Z9025)
NISSAN    Condor GF    (15208-Z9025)
NISSAN    K-RM80    (15208-Z9025)
NISSAN    RM90    (15208-Z9025)
NISSAN    RM90    (15208-Z9025)


DONALDSON VIỆT NAM