Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P525213 | Lọc dầu tách khí máy khoan SANDVIK

P525213 | Lọc dầu tách khí máy khoan SANDVIK D45KS
Dùng cho máy khoan Sandvik D45KS, máy nén khí SULLAIR

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Replace:
SULLAIR 40259

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 302 mm
Inner Diameter: 244 mm
Length: 663 mm
Flange Diameter    353 mm

P525213 | Lọc dầu tách khí máy khoan SANDVIK D45KS
Dùng cho máy khoan Sandvik D45KS, máy nén khí SULLAIR

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Replace:
SULLAIR 40259

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 302 mm
Inner Diameter: 244 mm
Length: 663 mm
Flange Diameter    353 mm


DONALDSON VIỆT NAM