Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P522452 | Lọc gió Komatsu PC200-6 (600-181-6730)

P181191 | Lọc gió Komatsu PC200-6 (600-181-6820)
Hãng sản xuất: Donaldson (US), xuất xứ: Indonesia, có sẵn

Áp dụng:

Daewoo 2474-9053
Komatsu 600-181-6820
Komatsu 600-181-6740
Mitsubishi ME033603
Doosan 2474-9053A

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    133.3 mm (5.25 inch)
Inner Diameter    104.8 mm (4.13 inch)
Length    402.1 mm (15.83 inch)

P522452 | Lọc gió Komatsu PC200-6 (600-181-6730)
Hãng sản xuất: Donaldson (US), xuất xứ: Indonesia, có sẵn

Áp dụng:

Daewoo 2474-9053
Komatsu 600-181-6830
Komatsu 600-181-6740
Mitsubishi ME033603
Doosan 2474-9053A

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    133.3 mm (5.25 inch)
Inner Diameter    104.8 mm (4.13 inch)
Length    402.1 mm (15.83 inch)

Lọc gió P181191 sử dụng cho các Máy-Thiết bị:
DAEWOO    Solar 130LC-V    (2474-9053)
DAEWOO    Solar 150LC-V    (2474-9053)
DAEWOO    Solar 170LC-V    (2474-9053A)
DAEWOO    Solar 170W-V    (2474-9053S)
DAEWOO    Solar 175LC-V    (2474-9053A)
DAEWOO    Solar 200W-V (2474-9053S)
DOOSAN    M160TC   (24749053A)
DOOSAN    Mega 160   (24749053A)
DOOSAN    Mega 160TC    (24749053A)
DOOSAN    Mega 200-V  (24749053A)
DOOSAN    Mega 250-V    (24749053A)
DOOSAN    Mega 250-V    (24749053A)
DOOSAN    Solar 130LC-V    (24749053)
DOOSAN    Solar 130W-V    (24749053)
DOOSAN    Solar 140LC-V    (2474-9053A)
DOOSAN    Solar 140W-V    (2474-9053A)
DOOSAN    Solar 170LC-V    (24749053S)
DOOSAN    Solar 170W-V    (24749053S)
DOOSAN    Solar 175LC-V    (2474-9053A)
DOOSAN    Solar 180W-V    (24749053A)
DOOSAN    Solar 200W-V    (24749053S)
DOOSAN    Solar 210W-V    (24749053A)
DOOSAN    Solar 220LC-V    (24749053A)
DOOSAN    Solar 220LL    (24749053A)
DOOSAN    Solar 225LC-V    (24749053A)
DOOSAN    Solar 225LL    (24749053A)
HINO    FA    (178012800A)
HINO    FA1415    (178012800)
HINO    FA15    (178012800)
HINO    FB    (178012800A)
HINO    FB15    (178012800)
HINO    FB1715    (178012800)
KOBELCO    K220LCIII    (2451U324-3)
KOBELCO    K909LC II    (2451U324-3)
KOBELCO    LK550 II    (2451U324-3)
KOBELCO    SK220LC    (2451U324-3)
KOMATSU    CD60R-1A    (600-181-6740)
KOMATSU    GD461A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD510R-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD510R-2    (600-181-6740)
KOMATSU    GD511A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD511R-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD513A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD513R-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD515A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD611A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD611R-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD613R-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD615A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD621A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD621R-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD623R-1   (600-181-6740)
KOMATSU    GD661A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200-3   (600-181-6740)
KOMATSU    PC200-3    (600-181-6820)
KOMATSU    PC200-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200-6A    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200-6B    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200LC-3    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200LC-3   (600-181-6820)
KOMATSU    PC200LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200LC-6    (600-181-6820)
KOMATSU    PC200LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200LL-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200Z-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200Z-6LE    (600-181-6740)
KOMATSU    PC210-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC210-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC210-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC210LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC210LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC210LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC220-3    (600-181-6820)
KOMATSU    PC220-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC220-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC220-6    (600-181-6820)
KOMATSU    PC230-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC230-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC230-6    (600-181-6820)
KOMATSU    PC230LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC240-3    (600-181-6830)
KOMATSU    PC250LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC280-3    (600-181-6820)
KOMATSU    PC280LC-3    (600-181-6820)
KOMATSU    PF55L-1    (600-181-6820)
KOMATSU    PW210-1    (600-181-6740)
KOMATSU    PW210-1    (600-181-6820)
KOMATSU    WA180-3    (600-181-6740)
KOMATSU    WA180-3D    (600-181-6740)
KOMATSU    WA180PT-3    (600-181-6740)
KOMATSU    WA250    (600-181-6830)
KOMATSU    WA320-1    (600-181-6740)


DONALDSON VIỆT NAM