Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502625 | Lọc thuỷ lực lu HAMM 3410 (01285491)

P502625 | Lọc thuỷ lực lu HAMM 3410 (01285491)
Dùng xe lu rung Hamm, Bomag, Dynapac

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
HAMM 01285491
SAKURA H-85750

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 79 mm
Inner Diameter: 29 mm
Length: 241 mm
Efficiency Beta 2: 6 micron
Efficiency Beta 20: 11 micron
Application: HAMM 1285491

P502625 | Lọc thuỷ lực lu HAMM 3410 (01285491)
Dùng xe lu rung Hamm, Bomag, Dynapac

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
HAMM 01285491
SAKURA H-85750

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 79 mm
Inner Diameter: 29 mm
Length: 241 mm
Efficiency Beta 2: 6 micron
Efficiency Beta 20: 11 micron
Efficiency Beta 75: 20 micron
Style: Cartridge
Primary Application: HAMM 1285491


DONALDSON VIỆT NAM