Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502541 | Lọc hồi thuỷ lực PC1250-8 (209-60-77531)

P502541 | Lọc hồi thuỷ lực PC1250-8 (209-60-77531)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC1250-8 (2096077531)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
KOMATSU 209-60-77531
KOMATSU 209-60-77532
FLEETGUARD HF35504

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 150 mm
Inner Diameter: 92 mm
Length: 400 mm
Primary App: KOMATSU 2096077531

P502541 | Lọc hồi thuỷ lực PC1250-8 (209-60-77531)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC1250-8 (2096077531)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
KOMATSU 209-60-77531
KOMATSU 209-60-77532
FLEETGUARD HF35504

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 150 mm
Inner Diameter: 92 mm
Length: 400 mm
Primary App: KOMATSU 2096077531

Lọc thuỷ lực P502541 dùng cho máy-thiết bị:

KOMATSU    PC1250-8 (209-60-77531)
KOMATSU    PC1250LC-8 (209-60-77531)
KOMATSU    PC1250SP-8 (209-60-77531)
KOMATSU    PC600LC-7 (209-60-77531)
KOMATSU    PC600LC-7MH (209-60-77531)
KOMATSU    PC600LC-8 (209-60-77531)
KOMATSU    WA600-6    (209-60-77531)
KOMATSU    WD600-6    (2096077531)

 


DONALDSON VIỆT NAM