Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502448 | Lọc dầu hộp số Komatsu (714-07-28713)

P502448 | Lọc dầu hộp số Komatsu (714-07-28712)
Dùng cho máy xúc lật Komatsu WA450-6, Kawasaki 90ZV
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID,có sẵn

Replace:
KOMATSU 714-07-28712
KOMATSU 714-07-28713
BALDWIN BT9454
SAKURA TC-56010

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   106 mm
Thread Size    M60x2
Length    269 mm

P502448 | Lọc dầu hộp số Komatsu (714-07-28713)
Dùng cho máy xúc lật Komatsu WA450-6, Kawasaki 90ZV
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID,có sẵn

Replace:
KOMATSU 714-07-28712
KOMATSU 714-07-28713
BALDWIN BT9454
SAKURA TC-56010

Lọc hộp số P502448 dùng cho máy:

KOMATSU D31EX-21
KOMATSU D31EX-21A
KOMATSU D31PX-21
KOMATSU D31PX-21A-M
KOMATSU D37EX-21
KOMATSU D37EX-21A
KOMATSU D37PX-21
KOMATSU D37PX-21A
KOMATSU D39EX-21
KOMATSU D39PX-21
KOMATSU D65EX-16
KOMATSU D65PX-16
KOMATSU GD555-3
KOMATSU GD555-3C
KOMATSU GD655-3
KOMATSU GD655-3A
KOMATSU GD655-3C
KOMATSU GD655-3E0
KOMATSU GD675-3
KOMATSU GD675-3A
KOMATSU GD675-3A
KOMATSU GD675-3E0
KOMATSU HM300-1
KOMATSU HM300-2
KOMATSU HM350-1
KOMATSU HM350-1
KOMATSU HM350-2
KOMATSU HM400-1
KOMATSU HM400-2
KOMATSU HM400-2R
KOMATSU LW250-5H
KOMATSU LW250-5X
KOMATSU WA100-3A
KOMATSU WA120-3
KOMATSU WA180PT-3
KOMATSU WA250-3MC
KOMATSU WA250PT-3
KOMATSU WA380-5
KOMATSU WA380-6
KOMATSU WA380-6H
KOMATSU WA380-DZ-3
KOMATSU WA400-5
KOMATSU WA420-3MC
KOMATSU WA420-DZ-3
KOMATSU WA430-5
KOMATSU WA430-6
KOMATSU WA450-3
KOMATSU WA450-3
KOMATSU WA450-6
KOMATSU WA470-5
KOMATSU WA470-6
KOMATSU WA470-DZ-3
KOMATSU WA480-5
KOMATSU WA480-6
KOMATSU WA80-3
KOMATSU WF450T-3


DONALDSON VIỆT NAM