Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502381 | Lọc nhiên liệu  Komatsu (600-319-3510)

P502381 | Lọc nhiên liệu Komatsu (600-319-3510)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC600-7 (600-311-3510)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: ID, Có sẵn

Replace:
KOMATSU 600-319-3510
KOMATSU 600-311-3510
KOMATSU 600-311-3310
FLEETGUARD FF5563

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 120 mm
Thread Size: 1 1/4-12
Length: 286 mm
Gasket OD: 111 mm
Gasket ID: 97.5 mm

P502381 | Lọc nhiên liệu Komatsu (600-319-3510)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC600-7 (600-311-3510)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: ID, Có sẵn

Replace:
600-311-3310 KOMATSU
600-311-3510 KOMATSU
600-319-3310 KOMATSU
600-319-3510 KOMATSU
BF913 BALDWIN
BF7913 BALDWIN
FF5563 FLEETGUARD
H287WK HENGST
P502381 DONALDSON
SFF3510 SURE FILTER
SK3164 SF
SN21606 HIRSCHI/JURA
WFS1000700 WISMET

Lọc nhiên liệu P502381 dùng cho máy-thiết bị:
KOMATSU    D155AX-5 (600-319-3510)
KOMATSU    D155AX-5B (600-319-3510)
KOMATSU    D155AX-5SL (600-319-3510)
KOMATSU    D275AX-5 (600-319-3510)
KOMATSU    D275AX-5SL (600-319-3510)
KOMATSU    D65EX-15 (600-311-3310)
KOMATSU    D65EX-15 (600-319-3510)
KOMATSU    D65PX-15 (600-311-3310)
KOMATSU    D65PX-15 (600-319-3510)
KOMATSU    D85EX-15 (600-311-3310)
KOMATSU    D85EX-15 (600-319-3510)
KOMATSU    HM300-1    (600-319-3510)
KOMATSU    HM350    (600-319-3510)
KOMATSU    HM400    (600-319-3510)
KOMATSU    PC1800-6 (600-311-3310)
KOMATSU    PC1800-6 (600-319-3510)
KOMATSU    PC400LC-7 (600-311-3310)
KOMATSU    PC400LC-7MH (600-311-3310)
KOMATSU    PC600LC-7 (600-319-3510)
KOMATSU    PC600LC-7MH (600-319-3510)
KOMATSU    PC750LC-7 (600-319-3510)
KOMATSU    PC750LC-7MH (600-319-3510)
KOMATSU    WA450-5    (600-319-3510)
KOMATSU    WA450-5 WH (600-319-3510)
KOMATSU    WA450-5L (600-319-3510)
KOMATSU    WA480-5    (600-319-3510)
KOMATSU    WA480-5L (600-319-3510)


DONALDSON VIỆT NAM