Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502304 | Lọc dầu nhiên liệu DETROIT (23518530)

P502304 | Lọc dầu nhiên liệu DETROIT (23518530)
Dùng cho động cơ DETROIT DIESEL

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108 mm
Thread Size 13/16-12 UN
Length    262 mm

P502304 | Lọc dầu nhiên liệu DETROIT (23518530)
Dùng cho động cơ DETROIT DIESEL

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108 mm
Thread Size 13/16-12 UN
Length    262 mm

 


DONALDSON VIỆT NAM