Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502184 | Lọc thuỷ lực MITSUBISHI 689-37310012

P502184 | Lọc thuỷ lực MITSUBISHI 689-37310012
Dùng cho xe cẩu Tadano TL-300E-3

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
MITSUBISHI 689-37310012
SAKURA O-1015
WIX 59136
KATO 68937310012

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    114 mm (4.49 inch)
Inner Diameter    72 mm (2.83 inch)
Length    275 mm (10.83 inch)

P502184 | Lọc thuỷ lực MITSUBISHI 689-37310012
Dùng cho xe cẩu Tadano TL-300E-3

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
MITSUBISHI 689-37310012
SAKURA O-1015
WIX 59136
KATO 68937310012

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    114 mm (4.49 inch)
Inner Diameter    72 mm (2.83 inch)
Length    275 mm (10.83 inch)


DONALDSON VIỆT NAM