Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502083 | Lọc dầu động cơ máy khoan Furukawa

P502083 | Lọc dầu động cơ máy khoan Furukawa
Dùng cho máy khoan Furukawa HCR1200

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    113 mm
Thread Size   1 1/8-16 UN
Length    171 mm

P502083 | Lọc dầu động cơ máy khoan Furukawa
Dùng cho máy khoan Furukawa HCR1200

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
37438-02400 HOKUETSU
37438-02600 HOKUETSU
DGM/H2400 DIGOEMA
P502083 DONALDSON
SH60240 HIRSCHI/JURA
SPH9394 SF
WHS46061 WISMET    


DONALDSON VIỆT NAM