Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P500249 | Lọc gió điều hoà HITACHI (4643580)

P500249 | Lọc gió điều hoà HITACHI (4643580)
Dùng cho máy xúc Hitachi ZX330-3
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indo, Có sẵn
Replace:
HITACHI 4643580, 4658954
FLEETGUARD AF55815

Thông số kỹ thuật:
Length: 280 mm
Width: 160 mm
Depth: 55 mm

P500249 | Lọc gió điều hoà HITACHI (4643580)
Dùng cho máy xúc Hitachi ZX330-3
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indo, Có sẵn
Replace:
HITACHI 4643580, 4658954
FLEETGUARD AF55815

Thông số kỹ thuật:
Length: 280 mm
Width: 160 mm
Depth: 55 mm

Lọc gió điều hoà P500249 dùng cho các máy-thiết bị:
HITACHI ZX200LC-3
HITACHI ZX210LCH-3
HITACHI ZX210LCK-3
HITACHI ZX210W-3
HITACHI ZX240LC-3
HITACHI ZX250LCH-3
HITACHI ZX250LCK-3
HITACHI ZX250LCN-3
HITACHI ZX330LC-3
HITACHI ZX330LC-3
HITACHI ZX350-3
HITACHI ZX350LCH-3
HITACHI ZX350LCK-3
HITACHI ZX350LCN-3
HITACHI ZX350LCN-3
HITACHI ZX370LC-3
HITACHI ZX450-3
HITACHI ZX450LC-3
HITACHI ZX470LCH-3
HITACHI ZX500LC-3
HITACHI ZX520LCH-3
HITACHI ZX650LC-3
HITACHI ZX670LCH-3
HITACHI ZX850LC-3
HITACHI ZX870LCH-3
JOHN DEERE 240D LC
JOHN DEERE 240D LC
JOHN DEERE 270D LC
JOHN DEERE 450D LC
JOHN DEERE 850D LC


DONALDSON VIỆT NAM