Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P500202 | Lọc gió máy khoan Furukawa HCR1200

P500202 | Lọc gió máy khoan Furukawa HCR1200
Dùng cho máy khoan Furukawa HCR1200

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Thay thế:
FURUKAWA 088412-01041
FURUKAWA 30004-76223
FURUKAWA 88412-01041
JUNJIN-1300 DR19101

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    201 mm
Inner Diameter    90 mm
Length   500 mm

P500202 | Lọc gió máy khoan Furukawa HCR1200
Dùng cho máy khoan Furukawa HCR1200

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Thay thế:
FURUKAWA 088412-01041
FURUKAWA 30004-76223
FURUKAWA 88412-01041
JUNJIN-1300 DR19101

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    201 mm
Inner Diameter    90 mm
Length   500 mm


DONALDSON VIỆT NAM