Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P500149 | Lọc gió bụi máy khoan Tamrock (88021199)

P500149 | Lọc gió bụi máy khoan Tamrock (88021199)
Dùng cho máy khoan Tamrock DP1100, DP1500

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
Tamrock 88021199

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    115 mm
Inner Diameter    58 mm
Length   602 mm

P500149 | Lọc gió bụi máy khoan Tamrock (88021199)
Dùng cho máy khoan Tamrock DP1100, DP1500

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
Tamrock 88021199

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    115 mm
Inner Diameter    58 mm
Length   602 mm


DONALDSON VIỆT NAM