Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P500046 | Lọc gió xe Hino (17801-2890A)

P500046 | Lọc gió xe Hino (17801-2890A)
Dùng cho xe tô tô Hino 178012890A

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
Hino 17801-2890A
Sakura A-1314-S

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    273 mm
Inner Diameter    162 mm
Length    353 mm

P500046 | Lọc gió xe Hino (17801-2890A)
Dùng cho xe tô tô Hino 178012890A

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
Hino 17801-2890A
Sakura A-1314-S

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    273 mm
Inner Diameter    162 mm
Length    353 mm


DONALDSON VIỆT NAM