Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P181191 | Lọc gió Komatsu PC200-6 (600-181-6820)

P181191 | Lọc gió Komatsu PC200-6 (600-181-6820)
Hãng sản xuất: Donaldson (US), xuất xứ: Indonesia, có sẵn

Áp dụng:

Daewoo 2474-9053
Komatsu 600-181-6820
Komatsu 600-181-6740
Mitsubishi ME033603
Doosan 2474-9053A

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 221.2 mm (8.71 inch)
Inner Diameter: 135.9 mm (5.35 inch)
Length: 442 mm (17.40 inch)
Overall Length: 454.5 mm (17.89 inch)

P181191 | Lọc gió Komatsu PC200-6 (600-181-6820)
Hãng sản xuất: Donaldson (US), xuất xứ: Indonesia, có sẵn

Áp dụng:

Daewoo 2474-9053
Komatsu 600-181-6820
Komatsu 600-181-6740
Mitsubishi ME033603
Doosan 2474-9053A

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    221.2 mm (8.71 inch)
Inner Diameter    135.9 mm (5.35 inch)
Length    442 mm (17.40 inch)
Overall Length    454.5 mm (17.89 inch)

Lọc gió P181191 sử dụng cho các Máy-Thiết bị:
DAEWOO    Solar 130LC-V    (2474-9053)
DAEWOO    Solar 150LC-V    (2474-9053)
DAEWOO    Solar 170LC-V    (2474-9053A)
DAEWOO    Solar 170W-V    (2474-9053S)
DAEWOO    Solar 175LC-V    (2474-9053A)
DAEWOO    Solar 200W-V (2474-9053S)
DOOSAN    M160TC   (24749053A)
DOOSAN    Mega 160   (24749053A)
DOOSAN    Mega 160TC    (24749053A)
DOOSAN    Mega 200-V  (24749053A)
DOOSAN    Mega 250-V    (24749053A)
DOOSAN    Mega 250-V    (24749053A)
DOOSAN    Solar 130LC-V    (24749053)
DOOSAN    Solar 130W-V    (24749053)
DOOSAN    Solar 140LC-V    (2474-9053A)
DOOSAN    Solar 140W-V    (2474-9053A)
DOOSAN    Solar 170LC-V    (24749053S)
DOOSAN    Solar 170W-V    (24749053S)
DOOSAN    Solar 175LC-V    (2474-9053A)
DOOSAN    Solar 180W-V    (24749053A)
DOOSAN    Solar 200W-V    (24749053S)
DOOSAN    Solar 210W-V    (24749053A)
DOOSAN    Solar 220LC-V    (24749053A)
DOOSAN    Solar 220LL    (24749053A)
DOOSAN    Solar 225LC-V    (24749053A)
DOOSAN    Solar 225LL    (24749053A)
HINO    FA    (178012800A)
HINO    FA1415    (178012800)
HINO    FA15    (178012800)
HINO    FB    (178012800A)
HINO    FB15    (178012800)
HINO    FB1715    (178012800)
KOBELCO    K220LCIII    (2451U324-3)
KOBELCO    K909LC II    (2451U324-3)
KOBELCO    LK550 II    (2451U324-3)
KOBELCO    SK220LC    (2451U324-3)
KOMATSU    CD60R-1A    (600-181-6740)
KOMATSU    GD461A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD510R-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD510R-2    (600-181-6740)
KOMATSU    GD511A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD511R-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD513A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD513R-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD515A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD611A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD611R-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD613R-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD615A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD621A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD621R-1    (600-181-6740)
KOMATSU    GD623R-1   (600-181-6740)
KOMATSU    GD661A-1    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200-3   (600-181-6740)
KOMATSU    PC200-3    (600-181-6820)
KOMATSU    PC200-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200-6A    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200-6B    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200LC-3    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200LC-3   (600-181-6820)
KOMATSU    PC200LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200LC-6    (600-181-6820)
KOMATSU    PC200LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200LL-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200Z-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC200Z-6LE    (600-181-6740)
KOMATSU    PC210-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC210-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC210-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC210LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC210LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC210LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC220-3    (600-181-6820)
KOMATSU    PC220-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC220-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC220-6    (600-181-6820)
KOMATSU    PC230-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC230-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC230-6    (600-181-6820)
KOMATSU    PC230LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC240-3    (600-181-6830)
KOMATSU    PC250LC-6    (600-181-6740)
KOMATSU    PC280-3    (600-181-6820)
KOMATSU    PC280LC-3    (600-181-6820)
KOMATSU    PF55L-1    (600-181-6820)
KOMATSU    PW210-1    (600-181-6740)
KOMATSU    PW210-1    (600-181-6820)
KOMATSU    WA180-3    (600-181-6740)
KOMATSU    WA180-3D    (600-181-6740)
KOMATSU    WA180PT-3    (600-181-6740)
KOMATSU    WA250    (600-181-6830)
KOMATSU    WA320-1    (600-181-6740) p812000


DONALDSON VIỆT NAM