Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P181036 | Lọc gió Perkins 800 KVA (AF361)

P181036 | Lọc gió Perkins 800 KVA (AF361)
Dùng cho máy phát điện Perkins 800KVA

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    351.6 mm
Inner Diameter    240.7 mm
Length    406.4 mm
Bolt Hole Diameter 13.46 mm

P181036 | Lọc gió Perkins 800 KVA (AF361)
Dùng cho máy phát điện Perkins 800KVA

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Replace:
42290 WIX
50344878 INGERSOLL
50554518 INGERSOLL
6L3313 CATERPILLAR
AF361 FLEETGUARD
AF361M FLEETGUARD
CH12260 V I R G I S
LAF290 LUBERFINER
MD7414 ALCO
P102090 DONALDSON
P181036 DONALDSON
P182036 DONALDSON
PA1649 BALDWIN
S7010A SOFIMA
SA10311 HIRSCHI/JURA
SA11821 HIRSCHI/JURA
SL81163 SF
WAI42470 WISMET


DONALDSON VIỆT NAM