Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P171314 | Lọc dầu thuỷ lực TAMROCK (HF7317)

P171314 | Lọc dầu thuỷ lực TAMROCK (HF7317)
Dùng cho máy khoan Tamrock, Atlascopco

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    68.33 mm
Inner Diameter    27.43 mm
Length: 236.47 mm
Efficiency 99%    7 micron

P171314 | Lọc dầu thuỷ lực TAMROCK (HF7317)
Dùng cho máy khoan Tamrock, Atlascopco

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Replace:
CC3 SCHROEDER
CCS3 SCHROEDER
HF7317 FLEETGUARD
HY90679 SF
P171314 DONALDSON
SH57363 HIFI


DONALDSON VIỆT NAM