Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P145700 | Lọc gió Komatsu PC800-6 (600-181-3800)

P145700 | Lọc gió Komatsu PC800-6 (600-181-3800)
Dùng cho máy xúc đào Komatsu PC Series -6

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Áp dụng:
Hitachi 4237663
Hitachi 4146898
Iveco 1901902
Komatsu 600-181-3800
Komatsu 6125-81-7032
Komatsu 600-181-4300
Komatsu 600-181-4311
Kobelco 2446U185-S3

P145700 | Lọc gió Komatsu PC800-6 (600-181-3800)
Dùng cho máy xúc đào Komatsu PC Series -6

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Áp dụng:
Hitachi 4237663
Hitachi 4146898
Iveco 1901902
Komatsu 600-181-3800
Komatsu 6125-81-7032
Komatsu 600-181-4300
Komatsu 600-181-4311
Kobelco 2446U185-S3

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    281.8 mm (11.09 inch)
Inner Diameter    170.6 mm (6.72 inch)
Length    406.4 mm (16.00 inch)
Overall Length    419.1 mm (16.50 inch)

Lọc gió P145700 dùng cho các máy-thiết bị:

HITACHI    EX1000    (L4146898)
HITACHI    EX400    (4237663)
HITACHI    EX400-1    (4237663)
HITACHI    EX400-3    (4237663)
HITACHI    EX400-5    (4237663)
HITACHI    EX400LC    (4237663)
HITACHI    EX450-5    (4146898)
HITACHI    EX455-5    (4146898)
HITACHI    KH500-3    (4146898)
HITACHI    KH850-3    (4146898)
HITACHI    LX200    (4146898)
HITACHI    SCX900    (L4146898)
HITACHI    SCX900HD    (L4146898)
HITACHI    UH16    (4146898)
HITACHI    UH181    (L4146898)
HITACHI    UH181    (4146898)
KOMATSU    D135A-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    D60F-7    (600-181-4300)
KOMATSU    D60F-7A    (600-181-4300)
KOMATSU    D65E-12    (w/Turbo);(6125-81-7032)
KOMATSU    D65EX-12    (w/Turbo);(6125-81-7032)
KOMATSU    D65P-12    (w/Turbo);(6125-81-7032)
KOMATSU    D65PX-12    (w/Turbo);(6125-81-7032)
KOMATSU    D66S-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    D70LE    S/N 24586-41724;(6125-81-7032)
KOMATSU    D75S-3    (600-181-4300)
KOMATSU    D75S-5    (6125-81-7032)
KOMATSU    D80P-12    
KOMATSU    D83-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    D83E-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    D83P-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    D85A-21    (6125-81-7032)
KOMATSU    D85E-21    (6125-81-7032)
KOMATSU    D85E-SS-2A    (6125-81-7032)
KOMATSU    D85P-21    (6125-81-7032)
KOMATSU    D95S-1    
KOMATSU    GD705A-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    GD705A-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    GD705A-4    (6125-81-7032)
KOMATSU    GD725A-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    HA250-1    (BW151571)
KOMATSU    HA250-2    (BW151571)
KOMATSU    HA250-2A    (BW151571)
KOMATSU    HA270-1    (BW151571)
KOMATSU    HA270-2    (BW151571)
KOMATSU    HA270-2A    (BW151571)
KOMATSU    HD180-4    S/N 133388-up;(6125-81-7032)
KOMATSU    HD200-2    S/N 1041-up;(6125-81-7032)
KOMATSU    HD200D-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    HD205-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    HD320-2    
KOMATSU    HD320-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    HD325-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    HD325-5    (6125-81-7032)
KOMATSU    HD325-6    S/N 5001-5484;(6125-81-7032)
KOMATSU    HD455-1    (600-181-4311)
KOMATSU    HD680-2    (600-181-4311)
KOMATSU    LW160-1    
KOMATSU    LW200L-1    
KOMATSU    PC220-1    (600-181-4311)
KOMATSU    PC300-1    (600-181-4311)
KOMATSU    PC300-2    (600-181-4311)
KOMATSU    PC300-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC360-3    (600-181-4311)
KOMATSU    PC400-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC400-6    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC400LC-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC400LC-6    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC400LC-6MH    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC600    (600-181-4300)
KOMATSU    PC650-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC650-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC650E-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    WA380-1    S/N 54352-56993;(6125-81-7032)
KOMATSU    WA400-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    WA420-1    S/N 54110-56996;(6125-81-7032)
KOMATSU    WA470-1    S/N 21431-26749;(6125-81-7032)


DONALDSON VIỆT NAM