Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P124047 | Lọc gió Kawasaki 85ZIV

P124047 | Lọc gió Kawasaki 85ZIV (30981-70100)
Dùng cho máy xúc lật Kawasaki 85ZIV, Hyundai HL760-7

Hãng sản xuất: Donaldson , xuất xứ: Indonesia, có sẵn

Áp dụng:

Kawasaki 30981-70100
Hitachi 4391205
Kobelco 2446U250-S3
Hyundai 11L12003

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter    162.4 mm
Inner Diameter    134.3 mm
Length    482.6 mm

P124047 | Lọc gió Kawasaki 85ZIV (30981-70100)
Dùng cho máy xúc lật Kawasaki 85ZIV, Hyundai HL760-7

Hãng sản xuất: Donaldson , xuất xứ: Indonesia, có sẵn
Áp dụng:

Kawasaki 30981-70100
Hitachi 4391205
Kobelco 2446U250-S3
Hyundai 11L12003

Lọc gió P124047 dùng cho máy-thiết bị:
HITACHI    EX300-5    (4391205)
HITACHI    EX300LC-5    (4391205)
HITACHI    EX300LC-5    (L4391205)
HITACHI    EX330-5    (L4391205)
HITACHI    EX330LC-5    (L4391205)
HITACHI    EX345USR    (4391205)
HITACHI    EX350H-5    (L4391205)
HITACHI    EX350K-5    (L4391205)
HITACHI    EX350LCH-5    (L4391205)
HITACHI    EX350LCK-5    (L4391205)
HITACHI    EX355    (L4391205)
HITACHI    EX370-5    (4391205)
HITACHI    EX370HD-5    (4391205)
HITACHI    SCX2500    (CPH0413)
HYUNDAI    HL760    (11L12003)
HYUNDAI    HL760-3    (11L12003)
HYUNDAI    HL760-7    (11L12003)
HYUNDAI    HL770    (11L12003)
KOBELCO    K916LC II    (2446U250-S3)
KOBELCO    LK850 II    (2446U250-S3)
KOBELCO    SK400LC    (2446U250-S3)
KOBELCO    SK480    (2446U250-S3)
KOBELCO    SK480LC    (2446U250-S3)
VOLVO    EC290    (8210-06320)
VOLVO    EC290NLC    (8210-06320)
VOLVO    EC360    (8210-06320)
VOLVO    G740    To S/N 33552;(37398)
VOLVO    G780    To S/N 33552;(37398)
VOLVO    G780 VHP    To S/N 33552;(37398)
VOLVO    L140    (1991852)


DONALDSON VIỆT NAM