Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P124046 | Lọc gió Komatsu PC300-5 (600-181-8370)

P124046 | Lọc gió Komatsu PC300-5 (600-181-8370)
Hãng sản xuất: Donaldson (US), xuất xứ: Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
Komatsu 600-181-8270
Caterpillar 9Y6845
Hino 17801-2260
Hitachi 4208630

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    144.8 mm (5.70 inch)
Inner Diameter    116.3 mm (4.58 inch)
Length    431.7 mm (17.00 inch)

P124046 | Lọc gió Komatsu PC300-5 (600-181-8370)
Hãng sản xuất: Donaldson (US), xuất xứ: Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
Komatsu 600-181-8270
Caterpillar 9Y6845
Hino 17801-2260
Hitachi 4208630

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    232.2 mm (9.14 inch)
Inner Diameter    146.8 mm (5.78 inch)
Length    457.2 mm (18.00 inch)
Overall Length    469.9 mm (18.50 inch)
Bolt Hole Diameter    22.73 mm (0.89 inch)

Lọc gió P124047 sử dụng cho các Máy-Thiết bị:
CATERPILLAR    E300B    (99-5801)
CATERPILLAR    EL300B    (99-5801)
HINO    FD16    (17801-2480)
HINO    FD17    (17801-2480)
HINO    FE16    (17801-2480)
HINO    FE17    (17801-2480)
HINO    FE19    (17801-2480)
HINO    FE19    (178012480)
HINO    FF17    (17801-2480)
HINO    FF19    (178012480)
HINO    FFC1    (17801-2480A)
HINO    FG19    (178012480)
HINO    FG22    (17801-2480)
HINO    GC17    (17801-2480)
HINO    GS221 Series (17801-2480)
HINO    GS224 Series (17801-2480)
HINO    SF17    (17801-2480)
HINO    SG19    (178012480)
HINO    SG22    (17801-2480)
HINO    SG23    (178012480A)
HINO    SG23    (17801-2480)
HITACHI    EX125WD (4208630)
HITACHI    EX130    (4208630)
HITACHI    EX135    (4208630)
HITACHI    EX16-2    (4208630)
HITACHI    EX300    (L4146999)
HITACHI    EX300H    (L4146999)
HITACHI    EX300LC    (L4146999)
HITACHI    EX300LCH    (L4146999)
HITACHI    UH143    (L4146999)
JOHN DEERE    790    (AT81018)
JOHN DEERE    790D    (AT81018)
JOHN DEERE    792    (AT81018)
JOHN DEERE    793D     (AT81018)
JOHN DEERE    892D    (AT81018)
JOHN DEERE    892D LC    (AT81018)
KOBELCO    LK650    (30980-70060)
KOBELCO    LK650A    (30980-70060)
KOMATSU    PC300-5    (600-181-8270)
KOMATSU    PC300HD-5    (600-181-8270)
KOMATSU    PC300LC-5    (600-181-8270)
KOMATSU    PC300LC-5    (600-181-8230)
KOMATSU    PC360LC-5    (600-181-8230)
KOMATSU    WA320-1    (419-02-11240)
KOMATSU    WA320-3    (419-02-11240)


DONALDSON VIỆT NAM