Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P112212 | Lọc gió máy ủi Komatsu D31-18

P112212 | Lọc gió máy ủi Komatsu D31-18
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indonesia, Hàng có sẵn, mới 100%
Áp dụng:
FURUKAWA 3401-06011
CATERPILLAR 92061-03600
KOMATSU 600-181-9340
HITACHI 4137605
BALDWIN PA2305

Xêm thêm thông tin lọc gió ngoài mã P181059 tại đây

Lọc gió trong P112212 sử dụng cho các xe-máy-động cơ sau:

KOBELCO LK350 (30981-70050)
KOMATSU D31-20 (600-181-9500)
KOMATSU D31A-16 (600-181-9340)
KOMATSU D31A17  
KOMATSU D31E-17 (600-181-9340)
KOMATSU D31E-18 (600-181-9340)
KOMATSU D31P-16 (600-181-9340)
KOMATSU D31P-17  
KOMATSU D31P-17A (600-181-9340)
KOMATSU D31P-17B (600-181-9340)
KOMATSU D31P-18 (600-181-9340)
KOMATSU D31PL-16 (600-181-9340)
KOMATSU D31PL-17  
KOMATSU D31PL-18 (600-181-9340)
KOMATSU D31PLL-16 (600-181-9340)
KOMATSU D31PLL-17  
KOMATSU D31PLL-18 (600-181-9340)
KOMATSU D31Q-16 (600-181-9340)
KOMATSU D31Q-17  
KOMATSU D31Q-18 (600-181-9340)
KOMATSU D31S-16 (600-181-9340)
KOMATSU D31S-17  
KOMATSU D31S-18 (600-181-9340)
KOMATSU D37-5 (600-181-9500)
KOMATSU D37E-1  
KOMATSU D37E-2 (600-181-9500)
KOMATSU D37E-5 (600-181-9500)
KOMATSU D37P-1  
KOMATSU D37P-2 (600-181-9500)
CATERPILLAR DP70 (92061-03600)
CATERPILLAR DP80 (92061-03600)
FURUKAWA FL120 (3401-06011)
HITACHI LX70 4137605

DONALDSON VIỆT NAM