Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

H002439 | Lọc gió sơ cấp máy xúc Komatsu

H002439 | Lọc gió sơ cấp máy xúc Komatsu
Dùng cho máy xúc, máy gạt, ô tô tải Komatsu

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Height: 341.38 mm
Body Diameter Maximum: 396.75 mm
Outlet ID: 178.56 mm
Efficiency: 85 Percent
Rated Flow LR: 22.6 m³/min
Rated Flow HR: 42.5 m³/min
Restriction LR: 51 mm H2O (2.01 inch H2O)
Restriction HR: 222 mm H2O (8.74 inch H2O)

H002439 | Lọc gió sơ cấp máy xúc Komatsu
Dùng cho máy xúc, máy gạt, ô tô tải Komatsu

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Height: 341.38 mm (13.44 inch)
Body Diameter Maximum: 396.75 mm (15.62 inch)
Outlet ID: 178.56 mm (7.03 inch)
Efficiency: 85 Percent
Efficiency Test Std: ISO 5011, SAE J726
Rated Flow LR: 22.6 m³/min (798 cfm)
Rated Flow HR: 42.5 m³/min (1501 cfm)
Restriction LR: 51 mm H2O (2.01 inch H2O)
Restriction HR: 222 mm H2O (8.74 inch H2O)


DONALDSON VIỆT NAM