Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

H002224 | Lọc gió sơ cấp máy xúc Komatsu

H002224 | Lọc gió sơ cấp máy xúc Komatsu
Dùng cho máy xúc, máy gạt, ô tô tải Komatsu

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Height: 258.1 mm (10.16 inch)
Body Diameter Maximum: 412.49 mm (16.24 inch)
Outlet ID: 178 mm (7.01 inch)
Efficiency: 75 Percent
Rated Flow HR: 42.5 m³/min (1501 cfm)
Restriction LR: 25 mm H2O (0.98 inch H2O)
Restriction HR: 76 mm H2O (2.99 inch H2O)

H002224 | Lọc gió sơ cấp máy xúc Komatsu
Dùng cho máy xúc, máy gạt, ô tô tải Komatsu

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Height: 258.1 mm (10.16 inch)
Body Diameter Maximum: 412.49 mm (16.24 inch)
Outlet ID: 178 mm (7.01 inch)
Efficiency: 75 Percent
Efficiency Test Std: ISO 5011, SAE J726
Rated Flow HR: 42.5 m³/min (1501 cfm)
Restriction LR: 25 mm H2O (0.98 inch H2O)
Restriction HR: 76 mm H2O (2.99 inch H2O)


DONALDSON VIỆT NAM