Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P955200 | Lọc gió Volvo Penta (21212204)

P955200 | Lọc gió Volvo Penta (21212204) (RS5332)
Dùng cho máy phát điện Volvo 350KVA (21212204) (21702911)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ CZ

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    305 mm (12.01 inch)
Inner Diameter    182 mm (7.17 inch)
Height    489 mm (19.25 inch)

P955200 | Lọc gió Volvo Penta (21212204) (RS5332)
Dùng cho máy phát điện Volvo 350KVA (21212204) (21702911)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ CZ

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    305 mm (12.01 inch)
Inner Diameter    182 mm (7.17 inch)
Height    489 mm (19.25 inch)

Lọc gió Donaldson P955200 dùng thay thế:
21186955 VOLVO 21212204 VOLVO 21212204 VOLVO 21702911 VOLVO 27247-2Y005 NISSAN 27247-2Y005 NISSAN 27247-2Y005 NISSAN 27277-4M425 NISSAN 27277-4M425 NISSAN 27277-4M425 NISSAN 27277-AG025 NISSAN 27277-AG025 NISSAN 330050966 SDMO 330560643 SDMO 3827643 VOLVO 3827643 VOLVO 3827643 VOLVO 3841083 VOLVO A2418 SAKURA AF26249 FLEETGUARD C301345 MANN C301345 MANN E2065L HENGST FAC643 GENPARTS FC2279 GP COMPRESSED LE 006 BUSSE & KUNTZE P95-5200 DONALDSON RS 5332 BALDWIN RS5332 BALDWIN SA 16416 HIRSCHI/JURA SA 16731 HIRSCHI/JURA SL81220 SF VOE3827643 VOLVO WAI 43018 WISMET


DONALDSON VIỆT NAM