Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P778905 | Lọc gió Volvo (11110175)

P778905 | Lọc gió Volvo (11110175)
Dùng cho máy xúc lật Volvo L70E, L90D
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ CZ, Có sẵn

Relace:
11110175 VOLVO
1487627 ORENSTEIN & KOPPEL
32/925404 J.C.BAMFORD
5036781 VALMET
7700050840 RENAULT
F044978 TIMBERJACK

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 237 mm
Inner Diameter: 130.9 mm
Length: 460 mm

P778905 | Lọc gió Volvo (11110175)
Dùng cho máy xúc lật Volvo L70E, L90D
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ CZ, Có sẵn

Relace:
11110175 VOLVO
1487627 ORENSTEIN & KOPPEL
32/925404 J.C.BAMFORD
5036781 VALMET
7700050840 RENAULT
F044978 TIMBERJACK

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 237 mm
Inner Diameter: 130.9 mm
Length: 460 mm

Lọc gió P778905 dùng cho máy-thiết bị sau:

VOLVO    EC200    (11110175-4)
VOLVO    EC210B    (11110175)
VOLVO    EC210B NLC (11110175)
VOLVO    EC210C L (11110175)
VOLVO    EC210C LR (11110175)
VOLVO    EC210C N (11110175)
VOLVO    EC210C NC (11110175)
VOLVO    EC230B    (11110175)
VOLVO    EC235C    (11110175)
VOLVO    EW160C    (11110175)
VOLVO    EW180C    (11110175)
VOLVO    EW210C    (11110175)
VOLVO    EW230C    (11110175)
VOLVO    FC2121C    (11110175)
VOLVO    FC2421C    (11110175)
VOLVO    L60E    (11110175)
VOLVO    L60F    (11110175)
VOLVO    L70E    (11110175)
VOLVO    L70F    (11110175)
VOLVO    L90D    (11110175)
VOLVO    L90E    (11110175)
VOLVO    L90F    (11110175)


DONALDSON VIỆT NAM