Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P554347 | Lọc dầu nhiên liệu VOLVO (795210)

P554347 | Lọc dầu nhiên liệu VOLVO (795210)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   93 mm (3.66 inch)
Thread Size   1-12 UN
Length   174 mm (6.85 inch)
Gasket OD   72 mm (2.83 inch)
Gasket ID   62 mm (2.44 inch)
Efficiency 99%    25 micr

P554347 | Lọc dầu nhiên liệu VOLVO (795210)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    93 mm (3.66 inch)
Thread Size    1-12 UN
Length    174 mm (6.85 inch)
Gasket OD    72 mm (2.83 inch)
Gasket ID    62 mm (2.44 inch)
Efficiency 99%    25 micron

Lọc dầu Donaldson P554347 thay thế:
24347 WIX 33717 WIX 693 CROSLAND 795210 VOLVO 795210-4 VOLVO BF7606 BALDWIN BF971 BALDWIN CT70003 CIMTECK FF216 FLEETGUARD FF4092 FLEETGUARD P554347 DONALDSON SK3821 SF WFU37525 WISMET


DONALDSON VIỆT NAM