Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P753388 | Lọc gió điều hòa Volvo (14503269)

P753388 | Lọc gió điều hòa Volvo (14503269)
Dùng cho máy xúc đào Volvo EC Series (P500277)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Braxin, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    290 mm (11.42 inch)
Width    149 mm (5.87 inch)
Height    55 mm (2.17 inch)
Primary Application: VOLVO 14503269

P753388 | Lọc gió điều hòa Volvo (14503269)
Dùng cho máy xúc đào Volvo EC Series (P500277)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Braxin, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    290 mm (11.42 inch)
Width    149 mm (5.87 inch)
Height    55 mm (2.17 inch)
Primary Application: VOLVO 14503269

Lọc gió Cabin Donaldson P753388 dùng cho máy- thiết bị:
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC135B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC160B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC180B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC210B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC240B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC290B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC360B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC460B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC700B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW140B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW145B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW160B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW180B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW200B


DONALDSON VIỆT NAM