Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P566987 | Lọc dầu thủy lực Volvo EW145B (14377008)

P566987 | Lọc dầu thủy lực Volvo EW145B (14377008)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Canada, hàng có sẵn, mới 100%

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 113.3 mm (4.46 inch)
Inner Diameter: 64.6 mm (2.54 inch)
Length: 314 mm (12.36 inch)
Overall Length: 333 mm (13.11 inch)
 

Volvo 14377008
Hydac 0660-R-010-BN4HC

P566987 | Lọc dầu thủy lực Volvo EW145B (14377008)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Canada, hàng có sẵn, mới 100%

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 113.3 mm (4.46 inch)
Inner Diameter: 64.6 mm (2.54 inch)
Length: 314 mm (12.36 inch)
Overall Length: 333 mm (13.11 inch)
 

Volvo 14377008
Hydac 0660-R-010-BN4HC


DONALDSON VIỆT NAM