Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P170606 | Lọc thủy lực Hydac 0160D010BNHC

P170606 | Lọc thủy lực Hydac 0160D010BNHC

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, hàng có sẵn, mới 100%
Hydac 0660-R-010-BNHC

LIEBHERR 5106528

LIEBHERR 5106608

WIX D37B20GV

MAIN FILTER DHD160G20V

 

P170606 | Lọc thủy lực Hydac 0160D010BNHC

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, hàng có sẵn, mới 100%

Áp dụng: 
Hydac 0660-R-010-BNHC

LIEBHERR 5106528

LIEBHERR 5106608

WIX D37B20GV

MAIN FILTER DHD160G20V

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 69 MM (2.72 Inches)

Inner Diameter: 34 MM (1.34 Inches)

Length: 115 MM (4.53 Inches)

Efficiency Beta 1000: 12 MICRON


DONALDSON VIỆT NAM